Ορισμοί Μυστικότητας του MyHeritage

Η Ελληνικά παρακάτω μετάφραση των Ορισμών Μυστικότητας δεν είναι η δεσμευτική έκδοση. Εξυπηρετεί λόγους πληροφόρησης και ευκολίας μόνο. Η Αγγλική έκδοση των Ορισμών Μυστικότητας είναι η δεσμευτική νομικά έκδοση.

Προτιμήσεις Μυστικότητας στο MyHeritage
Μπορείτε να ελέγξετε τις προτιμήσεις μυστικότητάς σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω της σελίδας Προτιμήσεων Μυστικότητας -- μια σχεδιασμένη σελίδα για να σας διευκολύνει να επιλέξετε όλες τις ρυθμίσεις μυστικότητας σύμφωνα με την προτίμησή σας. Η σελίδα Προτιμήσεων Μυστικότητας είναι προσβάσιμη από την επιλογή "Η Μυστικότητα μου" από το μενού του Λογαριασμού στην κορυφή κάθε σελίδας της Υπηρεσίας. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή κάνοντας κλικ στο "Η Μυστικότητα μου" στην κάρτα Ρυθμίσεις σε κάθε μια από τις οικογενειακές ιστοσελίδες σας. Οι αλλαγές που γίνονται στη σελίδα Προτιμήσεων Μυστικότητας θα εφαρμοστούν εφόσον κάνετε κλικ στο πλήκτρο "Αποθήκευση" στο κάτω μέρος.

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος των διαθέσιμων ρυθμίσεων της σελίδας Προτιμήσεις Μυστικότητας. Κάθε ρύθμιση εξηγείται και η προεπιλογή της παρατίθεται. Μπορείτε να ελέγξετε τις τιμές αυτών των ρυθμίσεων μυστικότητας και να τις αλλάξετε από ναι σε όχι ή αντίστροφα οποιαδήποτε στιγμή.

Επιτρέπεται σε άτομα να βρίσκουν και να βλέπουν το δημόσιο προφίλ μου. Προεπιλογή: ναι
Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση αυτή, θα έχετε μια δημόσια σελίδα προφίλ στο MyHeritage η οποία περιλαμβάνει το όνομά σας. Θα περιλαμβάνει μια φωτογραφία εάν έχετε φορτώσει μια φωτογραφία δημοσίου προφίλ, και θα εμφανίζει τη χώρα σας εάν την έχετε καθορίσει στο προφίλ σας. Εμφανίζει τις οικογενειακές ιστοσελίδες στις οποίες είστε μέλος. Δεν αποκαλύπτει το email σας, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση, τα μέλη της οικογένειας σας και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές ευπροσδιόριστες πληροφορίες. Η σημασία μια δημόσιας σελίδας προφίλ είναι να επιτρέπει σε άλλους χρήστες να σας βρίσκουν και ενδεχομένως να έρχονται σε επαφή μαζί σας, παραδείγματος χάριν για να ζητήσουν μια κοινού ενδιαφέροντος έρευνα της οικογενειακής ιστορίας. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του δικού σας προφίλ από την επιλογή "Το Προφίλ μου" στο μενού Λογαριασμός στην κορυφή των σελίδων της Υπηρεσίας. Όταν βλέπετε το δικό σας προφίλ θα βλέπετε περισσότερες πληροφορίες από όσες βλέπουν οι άλλοι χρήστες, όπως πλήρη ημερομηνία γέννησής σας. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Δείτε το δημόσιο προφίλ μου" στο προφίλ σας για να δείτε πώς θα βλέπουν οι άλλοι το δημόσιο προφίλ σας. .

Εμφάνιση του πραγματικού μου ονόματος σε μέλη εκτός της οικογένειας μου. Προεπιλογή: ναι
Οποτεδήποτε το όνομά σας αναφέρεται στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα και στην σελίδα προφίλ σας, στα πλαίσια της δραστηριότητάς σας ως μέλος του MyHeritage, προεπιλογή είναι να εμφανίζεται το πραγματικό σας όνομα. Εάν θα επιθυμούσατε να παρουσιάσετε ένα ψευδώνυμο αντί του ονόματός σας σε καθένα που δεν είναι μέλος της οικογενειακής σας ιστοσελίδας, παραδείγματος χάριν "J1980" αντί του πραγματικού ονόματός σας "John Miller", μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας την ρύθμιση αυτή σε όχι και έπειτα να εισάγεται ένα ψευδώνυμο. Αυτό δεν συνίσταται, δεδομένου ότι το MyHeritage προτιμά τα μέλη του να είναι γνωστά με τα πραγματικά ονόματα τους παρά με ψευδώνυμα. Αυτή η ρύθμιση έχει επιπτώσεις μόνο στο προφίλ σας και στον λογαριασμό σας, και όχι στις αναφορές σας στα οικογενειακά δέντρα. Παρακαλούμε να είστε ενήμεροι ότι αυτή η ρύθμιση μπορεί να διακοπεί στο μέλλον.

Εμφάνιση της γενικής ηλικίας (π.χ. ‘30 για τα μέλη εκτός της οικογένειας μου. Προεπιλογή: ναι
Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση αυτή, και έχετε ένα δημόσιο προφίλ, τότε στο δημόσιο προφίλ σας θα εμφανίζεται η γενική ομάδα ηλικίας σας σε μια 10-ετή ανάλυση, π.χ. του '30 ή του '40. Είναι χρήσιμο να δώσετε σε άλλα άτομα μια γενική ένδειξη της ηλικίας σας χωρίς λεπτομέρειες. Εάν είστε 20 ετών ή νεώτεροι, η ομάδα ηλικίας θα εμφανίζεται "20 ή κάτω".

Να επιτρέπεται στα μέλη να σχολιάζουν το προφίλ μου. Προεπιλογή: ναι
Εάν είναι ενεργοποιημένη, αυτή επιτρέπει σε άλλα άτομα να αναρτούν σχόλια στο προφίλ σας, και μπορείτε επίσης εσείς να αναρτάτε σχόλια στο προφίλ σας ως απάντηση. Στους πιθανούς λόγους για τους οποίους τα άτομα μπορούν να αναρτούν ένα σχόλιο στο προφίλ σας, περιλαμβάνεται το ότι επιθυμούν να εξερευνήσουν εάν έχετε τον ίδιο πρόγονο από κοινού μαζί τους, ή επιθυμούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας για το δημόσιο περιεχόμενο που αναρτήσατε. Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητα σχόλια που αναρτήθηκαν στο προφίλ σας κατά την εξέταση τους, και μπορείτε να αλλάξετε την ρύθμιση αυτή στο όχι εάν δεν επιθυμείτε να αναρτούνται περαιτέρω σχόλια στο προφίλ σας. Αυτό θα αποκρύψει επίσης οποιαδήποτε σχόλια έχουν αναρτηθεί νωρίτερα.

Να ειδοποιούμαι για τα σχόλια των μελών. Προεπιλογή: ναι
Εάν άλλα μέλη μπορούν να αναρτούν σχόλια στο προφίλ σας (δείτε παραπάνω), αυτή η ρύθμιση αποφασίζει εάν θα ενημερώνεστε με email όταν αναρτούνται τέτοια σχόλια. Εάν είναι απενεργοποιημένο, δεν θα ενημερώνεστε αλλά μπορείτε να επισκεφτείτε το προφίλ σας οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε εάν έχουν αναρτηθεί κάποια σχόλια. Το email το οποίο σας ενημερώνει για κάποιο νέο σχόλιο περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για το πώς να απενεργοποιήσετε τα σχόλια.

Ενεργοποίηση του Search Connect™. Προεπιλογή: ναί
Το Search Connect™ είναι ένα χαρακτηριστικό μέσω του οποίου κάθε ιστορική αναζήτηση την οποία εκτελεί η μηχανή αναζήτησης στο MyHeritage καταγράφεται (π.χ. εάν ψάχνετε για προγόνους με συγκεκριμένο επώνυμο). Στο μέλλον, άλλοι άνθρωποι που διεξάγουν την ίδια αναζήτηση με εσάς, μπορούν να δουν ότι ήδη ψάξατε για αυτή ανάμεσα στα αποτελέσματα της δικής τους αναζήτησής, και μπορούν να προσπαθήσουν να έλθουν σε επαφή μαζί σας μέσω της Υπηρεσίας. Αυτό είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για τους γενεαλόγους. Εάν είναι ενεργοποιημένο, εξασφαλίζει ότι ακόμα και όταν τρέχετε αναζητήσεις που δεν επιστρέφουν καμία πληροφορία, άλλα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τα ίδια ονόματα μπορούν να σας βρουν όταν τρέχουν παρόμοιες αναζητήσεις αργότερα. Εάν δεν επιθυμείτε οποιεσδήποτε από τις αναζητήσεις σας να αποθηκεύονται και να παρουσιάζονται σε άλλα άτομα που επαναλαμβάνουν την ίδια αναζήτηση, απενεργοποιείστε το: οι προηγούμενες αναζητήσεις τις οποίες έχετε κάνει θα σβηστούν και οι νέες αναζητήσεις δεν θα αποθηκευτούν.

Enable SuperSearch™ Alerts. Default: yes
MyHeritage SuperSearch™ Alerts works in the background to help you with your family history research. It repeats former searches you’ve made on MyHeritage SuperSearch, looking for new results that did not exist the last time you ran each search. MyHeritage keeps adding new collections, so this lifesaver feature ensures you won’t miss new records we’ve recently added that bring new results for your former searches.

Προτιμήσεις Μυστικότητας – Ρυθμίσεις μυστικότητας οικογενειακής ιστοσελίδας
Στη σελίδα Προτιμήσεων Μυστικότητας μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις προτιμήσεις μυστικότητας για κάθε οικογενειακή ιστοσελίδα που διαχειρίζεστε, χωριστά. Τα παρακάτω επεξηγούν τις ρυθμίσεις που έχετε στη διάθεσή σας και τις προεπιλογές τους.

Να επιτρέπεται σε επισκέπτες να βρίσκουν την ιστοσελίδα μου. Προεπιλογή: ναι
Εάν είναι ενεργοποιημένη, η οικογενειακή σας ιστοσελίδα μπορεί να βρεθεί μέσω του δημόσιου ονόματός της (ή της περιγραφής εάν έχετε εισαγάγει μια), στην ΥπερΑναζήτηση του MyHeritage – στην μηχανή αναζήτησης του MyHeritage για τα ιστορικά αρχεία, στο WorldVitalRecords και στο FamilyLink (δύο ιστοχώροι για την εύρεση των ιστορικών αρχείων, κυριότητας και χρήσης από MyHeritage) και άλλους ιστοχώρους της ομάδας ιστοχώρων του MyHeritage. Το πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπετε σε άλλους χρήστες να βρίσκουν την ιστοσελίδα σας και στη συνέχεια να έρχονται σε επαφή με σας. Το να είναι σε θέση να βρεθεί η ιστοσελίδα σας δεν δίνει σε καθένα το δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε αυτή και να δει το περιεχόμενό της, μόνο σημαίνει ότι το όνομα και η περιγραφή της είναι εξερευνήσιμα. Για παράδειγμα , εάν διαχειρίζεστε μια ιστοσελίδα η οποία ονομάζεται "Απόγονοι της Οικογένειας Πενθερουδάκη από την Κρήτη", άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για Πενθερουδάκης ή Κρήτη μπορούν να είναι σε θέση να βρουν ότι εσείς έχετε μια ιστοσελίδα γι αυτό και μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας.

Να επιτρέπεται σε επισκέπτες να ζητούν να γίνουν μέλη στην ιστοσελίδα μου. Προεπιλογή: ναι
Αυτή η ρύθμιση ελέγχει εάν άλλοι χρήστες που βρίσκουν την οικογενειακή σας ιστοσελίδα, δηλ. επισκέπτες, μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας μέσω του MyHeritage (χωρίς να αποκτήσουν πρόσβαση στο email σας) για να ζητήσουν να γίνουν μέλη στην ιστοσελίδα σας. Τέτοια αιτήματα προέρχονται κανονικά από άτομα τα οποία έχουν κάποια σχέση μαζί σας, όπως μακρινά ξαδέρφια, ή άτομα τα οποία θεωρούν ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδα σας μπορεί να είναι σχετικό με την οικογενειακή τους έρευνά. Τα αιτήματα ιδιότητας μέλους παρατίθενται στην κορυφή της σελίδας "Μέλη ιστοσελίδα" στην οικογενειακή ιστοσελίδα. Ο Διαχειριστής ιστοσελίδας είναι αρμόδιος για την έγκριση ή την απόρριψη αιτημάτων ιδιότητας μέλους στην ιστοσελίδα. Εάν εγκρίνετε ένα αίτημα ιδιότητας μέλους, ο αιτών θα γίνει μέλος στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα και θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτή και να δει όλο το περιεχόμενό της. Συστήνεται να μην εγκρίνετε αιτήματα ιδιότητας μέλους από άτομα τα οποία δεν ξέρετε ή δεν εμπιστεύεστε. Μπορείτε να ανακαλέσετε την ιδιότητα μέλους οποιουδήποτε μέλους, ακόμα κι αν προηγουμένως την έχετε εγκρίνει, από την σελίδα "Μέλη Ιστοσελίδας" της οικογενειακής σας ιστοσελίδας, από την επιλογή "Περισσότερα > Αφαίρεση από την Ιστοσελίδα" δίπλα από το όνομα οποιουδήποτε μέλους.

Να μου αποστέλλεται ενημέρωση με email για νέα αιτήματα μελών. Προεπιλογή: ναι
Εάν επιτρέψετε στους επισκέπτες να αιτούνται να γίνουν μέλη στην ιστοσελίδα (δείτε παραπάνω), αυτή η ρύθμιση ελέγχει εάν τέτοια αιτήματα θα οδηγούν στην αποστολή ειδοποίησης μέσω email η οποία θα σας στέλνεται από το MyHeritage. Εάν απενεργοποιήσετε την ρύθμιση αυτή, κανένα email δεν θα σταλεί αλλά θα είστε σε θέση να βρείτε αυτά αιτήματα ιδιότητας μέλους καταχωρημένα στην κορυφή της σελίδας "Μέλη Ιστοσελίδας" στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα.

Να επιτρέπεται στα μέλη της ιστοσελίδας μου να προσκαλούν άλλα μέλη στην ιστοσελίδα. Προεπιλογή: ναι
Αυτή η ρύθμιση ελέγχει εάν άλλα μέλη της ιστοσελίδα σας που προσκαλέσατε, μπορούν οι ίδιοι να προσκαλέσουν περισσότερα άτομα για να γίνουν μέλη στην ιστοσελίδα σας. Τα μέλη ιστοσελίδας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να βλέπουν όλο το περιεχόμενό της, και στις περισσότερες περιπτώσεις επίσης να αναρτούν νέες πληροφορίες και να τροποποιούν υπάρχουσες πληροφορίες. Συστήνουμε να προσκαλείτε στην ιστοσελίδα ως μέλη μόνο μέλη της στενής οικογένειας και άτομα τα οποία εμπιστεύεστε εντελώς. Εάν δεν εμπιστεύεστε την κρίση των μελών της ιστοσελίδας σας όσον αφορά άτομα τα οποία μπορούν να προσκαλέσουν στην ιστοσελίδα, απενεργοποιήστε την ρύθμιση αυτή. Ως διαχειριστής ιστοσελίδας, μπορείτε να βλέπετε τα μέλη ιστοσελίδων οποιαδήποτε στιγμή στη σελίδα "Μέλη Ιστοσελίδας" της ιστοσελίδας, και να ανακαλέσετε την ιδιότητα μέλους οποιωνδήποτε ανεπιθύμητων μελών. Τα νέα μέλη αναγγέλλονται στην ενότητα "Τι νέο υπάρχει" της οικογενειακής ιστοσελίδας και συμπεριλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία δραστηριότητας οικογενειακών ιστοσελίδων τα οποία στέλνονται σε εβδομαδιαία βάση, έτσι ώστε να μπορείτε να προειδοποιηθείτε εάν οποιαδήποτε από τα μέλη περιοχών σας προσκαλέσουν άλλα μέλη στην ιστοσελίδα.

Να επιτρέπεται στους επισκέπτες να βλέπουν περιορισμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα σας. Προεπιλογή: ναι
Αυτό είναι μια σημαντική ρύθμιση μυστικότητας. Οι επισκέπτες είναι χρήστες που δεν τους έχετε προσκαλέσει ως μέλη στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα, δηλ. ξένοι. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει εάν τέτοιοι επισκέπτες θα είναι σε θέση να εισέλθουν στην ιστοσελίδα σας και να δουν οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει αναρτηθεί σε αυτήν. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή την ρύθμιση, δεν θα είναι σε θέση να εισέλθουν σε αυτή και καμιά πληροφορία της ιστοσελίδα σας δεν μπορεί να είναι αναζητήσιμη στις δημόσιες μηχανές αναζήτησης όπως το Google, εκτός από τη δημόσια σελίδα εισόδου της ιστοσελίδας στην οποία οι χρήστες μπορούν να δουν το όνομα και τον τίτλο της ιστοσελίδας και να ζητήσουν προαιρετικά την άδειά σας για να γίνουν μέλη εάν η πιο πάνω ρύθμιση "Επιτρέπεται σε επισκέπτες να ζητούν να γίνουν μέλη στην ιστοσελίδα μου" είναι ενεργοποιημένη.

Εάν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη (ναι), οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα σας. Θα μπορούν να δουν το περιεχόμενο το οποίο εσείς και τα μέλη της ιστοσελίδας έχετε καταχωρήσει, μόνο που το οικογενειακό σας δέντρο θα είναι συνοπτικό (περιορισμένο) οπότε οι πληροφορίες των ζωντανών ανθρώπων θα είναι κρυφές. Κρυφές σημαίνει ότι εκτός των επωνύμων, καμία άλλη πληροφορία των ζωντανών στα οικογενειακά δέντρα δεν θα εμφανίζεται: ονόματα, φύλο, φωτογραφίες, ημερομηνίες, γεγονότα, κλπ – όλα θα είναι κρυφά. Εάν αναζητάτε μέγιστη προστασία, πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν την ρύθμιση, κάνοντας την οικογενειακή σας ιστοσελίδα ιδιωτική. Σημειώστε ότι αν αναζητάτε μέγιστη προστασία, προτείνεται να απενεργοποιήσετε την συμπερίληψη των οικογενειακών σας δέντρων από τις ιστορικές μηχανές αναζήτησης του MyHeritage (δείτε παρακάτω). Το μειονέκτημα της απόκρυψης όλων των πληροφοριών σε μια γενεαλογική υπηρεσία όπως το MyHeritage, είναι ότι άνθρωποι που σχετίζονται με εσάς δεν θα μπορούν να σας βρουν ούτε μέσω νεκρών προγόνων και η επανένωση χαμένων οικογενειακών δεσμών δεν θα είναι εφικτή.

Να επιτρέπεται εξουσιοδοτημένες εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στην οικογενειακή μου ιστοσελίδα. Προεπιλογή: ναί
Το MyHeritage έχει υλοποιήσει ένα API το οποίο καλείται Family Graph API, υλοποιήθηκε μετά το Facebook Connect API. Ο σκοπός του είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη οικογενειακών εφαρμογών από συνεργάτες του MyHeritage. Τα παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών περιλαμβάνουν εκτύπωση οικογενειακών ημερολογίων, γρίφους οικογενειακών δέντρων, παιχνίδια οικογενειακών μικροζητηματάτων, και περισσότερων. Απενεργοποιήστε την ρύθμιση αυτή εάν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή να αλληλεπιδράσει στα δεδομένα σας, ή εάν έχετε προσκαλέσει μέλη στην περιοχή σας και δεν εμπιστεύεστε την κρίση τους σχετικά με apps.

Σημείωση: το Family Graph API δεν επιτρέπει στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στο οικογενειακό δέντρο ή στα οικογενειακά στοιχεία σας άμεσα. Εντούτοις, όποτε εσείς ή ένα από τα μέλη της οικογενειακής σας ιστοσελίδας τρέχετε μια τέτοιο εφαρμογή, το MyHeritage θα εμφανίσει μια σελίδα για την εφαρμογή αυτή ζητώντας εξουσιοδότηση, και περιγράφοντας σαφώς τον τρόπο πρόσβασης που η εφαρμογή επιδιώκει. Εάν χορηγηθεί εξουσιοδότηση από σας ή από ένα μέλος της ιστοσελίδας, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από επικύρωση, δηλ. πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη στο MyHeritage και τον προσωπικό κωδικό, η εφαρμογή μπορεί στην συνέχεια να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της οικογενειακής σας ιστοσελίδας.

Προτιμήσεις Μυστικότητας – διαχείριση πολλαπλών οικογενειακών ιστοσελίδων
Εάν διαχειρίζεστε πολλαπλές οικογενειακές ιστοσελίδες, σημειώστε ότι κάθε μια έχει τις ρυθμίσεις μυστικότητάς της, για να σας δώσει πλήρη ευελιξία και να επιτρέψει τον ορισμό διαφορετικών ρυθμίσεων μυστικότητας για διαφορετικές ιστοσελίδες. Για ευκολία σας, η σελίδα Προτιμήσεων Μυστικότητας περιλαμβάνει ένα πλήκτρο που ονομάζεται "Εφαρμογή ρυθμίσεων πρόσβασης σε όλες τις οικογενειακές ιστοσελίδες μου". Κάνοντας κλικ το πλήκτρο αυτό θα αντικαταστήσει τις επιλογές που έχετε κάνει για όλες τις ρυθμίσεις μυστικότητας που εξηγούνται παραπάνω από την τρέχουσα οικογενειακή ιστοσελίδα σε όλες τις άλλες ιστοσελίδες που διαχειρίζεστε προς το παρόν. Εάν δημιουργήσετε μια νέα οικογενειακή ιστοσελίδα, οι ρυθμίσεις μυστικότητάς της θα λάβουν τις προκαθορισμένες τιμές και θα πρέπει να τις διαμορφώσετε χωριστά στη σελίδα Προτιμήσεων Μυστικότητας.

Προτιμήσεις Μυστικότητας – ρυθμίσεις μυστικότητας οικογενειακών ιστοσελίδων και φωτογραφιών
Για κάθε οικογενειακή ιστοσελίδα που διαχειρίζεστε, οι προτιμήσεις μυστικότητας περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες ρυθμίσεις μυστικότητας ελέγχοντας κάθε οικογενειακό δέντρο και κάθε λεύκωμα φωτογραφιών στην ιστοσελίδα σας:

Να περιλαμβάνεται το οικογενειακό δέντρο στις ιστορικές μηχανές αναζήτησης του MyHeritage . Προεπιλογή: ναι
Εάν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση αυτή, τα άτομα στο οικογενειακό σας δέντρο τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως αποθανόντα θα είναι εξερευνήσιμα και εμφανίσιμα στην ΥπερΑναζήτηση του MyHeritage και στους άλλους γενεαλογικούς ιστοχώρους της ομάδας ιστοχώρων του MyHeritage. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες που ψάχνουν τους προγόνους για να βρίσκουν τα δεδομένα σας και συνεπώς για βρουν και εσάς. Οι λεπτομέρειες των εν ζωή ατόμων δεν μπορούν να αναζητηθούν ή να αντιμετωπισθούν εκτός από τα επώνυμα μόνο. Κρατήστε αυτήν την ρύθμιση εάν θεωρείτε ότι το οικογενειακό σας δέντρο μπορεί να είναι χρήσιμο για άλλους ερευνητές γενεαλογίας. Απενεργοποιήσετε την ρύθμιση αυτή εάν δεν θέλετε άλλους να βρίσκουν και να βλέπουν οποιοδήποτε μέρος του οικογενειακού σας δέντρου, συμπεριλαμβανομένων αποθανόντων ατόμων.

Ενεργοποίηση Έξυπνης Ταύτισης™. Προεπιλογή: ναι
Η Έξυπνη Ταύτιση™ είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του MyHeritage. Εάν είναι ενεργοποιημένη, συγκρίνει το οικογενειακό σας δέντρο με τα άλλα οικογενειακά δέντρα στο MyHeritage τα οποία επιτρέπουν Έξυπνη Ταύτιση™, για να αναζητήσει ταυτίσεις. Εάν βρεθούν ταυτίσεις, εσείς και ο άλλος διαχειριστής δέντρου ειδοποιείστε και μπορείτε να δείτε τις ταυτίσεις, να τις επιβεβαιώσετε ή να τις απορρίψετε. Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης συστήνεται για τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για νέες ανακαλύψεις. Μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν δεν επιθυμείτε να βλέπουν οι άλλοι τις ταυτίσεις στο δέντρο σας. Απενεργοποιώντας αυτήν την ρύθμιση, δεν θα λαμβάνετε νέες ταυτίσεις για το δέντρο σας και όλες οι υπάρχουσες ταυτίσεις σας σβήνονται.
Σημείωση: όταν το Smart Matching™ είναι ανοιχτό, επιτρέπει επίσης τις Instant Discoveries™. Μία Instant Discovery™ βασίζεται σε ένα ταίριασμα και σας επιτρέπει να προσθέσετε έως και 50 άτομα στο δέντρο σας με ένα κλικ.

Να επιτρέπεται στους διαχειριστές άλλων ιστοσελίδων να αντιγράφουν φωτογραφίες ταυτιζόμενων ατόμων. Προεπιλογή: ναι
Αυτή η ρύθμιση ελέγχει εάν άλλοι διαχειριστές ιστοσελίδων που έχουν Smart Matches ή Instant Discoveries με το δέντρο σας θα είναι σε θέση να πάρουν τις δημόσιες φωτογραφίες από το οικογενειακό σας δέντρο και να τις αντιγράψουν στο δικό τους. Απενεργοποιήστε αυτή την ρύθμιση εάν δεν επιθυμείτε άλλοι διαχειριστές ιστοσελίδων, ακόμη και εκείνοι που συσχετίζονται με σας, να αντιγράφουν φωτογραφίες σας ως συνέπεια των Smart Matches ή Instant Discoveries.

Για κάθε οικογενειακή ιστοσελίδα που διαχειρίζεστε, οι προτιμήσεις μυστικότητας περιλαμβάνουν επίσης την ακόλουθη ρύθμιση για κάθε λεύκωμα φωτογραφιών στην ιστοσελίδα σας: Εάν άλλοι χρήστες μπορούν ή όχι να ψάξουν και να δουν τις φωτογραφίες της. Προεπιλογή: ναί.
Απενεργοποιήστε την για τα λευκώματα φωτογραφιών που είναι ιδιωτικά ή που δεν θέλετε κανέναν εκτός από τα μέλη της οικογενειακής σας ιστοσελίδας να βλέπουν. Συστήνεται να κρατηθεί ενεργό για τα λευκώματα που περιέχουν τις μη-ιδιωτικές, ιστορικές φωτογραφίες που μπορούν να είναι σημαντικές για ερευνητές άλλης οικογενειακής ιστορίας .

Ενεργοποίηση Έξυπνης Ταύτισης™ με άλλους ιστότοπους του MyHeritage και συνεργατών. Προεπιλογή: ναι
Το MyHeritage χρησιμοποιεί επίσης την τεχνολογία Έξυπνης Ταύτισης™ για να ταιριάζει οικογενειακά δέντρα στο MyHeritage και οικογενειακά δέντρα σε άλλους γενεαλογικούς ιστότοπους οι οποίοι ανήκουν και διαχειρίζονται από το MyHeritage, ή από στρατηγικούς συνεργάτες του. Παρακάτω είναι οι τωρινοί ιστότοποι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν Έξυπνη Ταύτιση™:

* Geni.com
Πιθανόν να προστεθούν περισσότεροι συνεργάτες στον κατάλογο αυτό στο μέλλον.
Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τους μακρινούς χαμένους συγγενείς που ερευνούν την ίδια οικογένεια όπως εσείς, αλλά δεν χρησιμοποιούν MyHeritage για τα οικογενειακά τους δέντρα.
Να παραμείνει η ρύθμιση αυτή ενεργοποιημένη συνίσταται για άτομα που θα επιθυμούσαν να ανακαλυφθούν και να έρθουν σε επαφή με από μακρινά μέλη της οικογένειας. Απενεργοποιήστε την ρύθμιση αυτή εάν δεν επιθυμείτε άλλοι χρήστες έξω από MyHeritage να λαμβάνουν Smart Matches™ με το δέντρο σας και να είστε συνεπώς σε θέση να δείτε τα ταυτιζόμενα μέρη στο δέντρο μας. Απενεργοποιώντας την ρύθμιση αυτή, όλες οι υπάρχουσες ταυτίσεις με εξωτερικά δέντρα θα διαγραφούν, και δεν θα εμφανίζονται ξανά. ."

Επιτρέπεται στα μέλη της ιστοσελίδας να καταχωρούν περιεχόμενο στην ιστοσελίδα. Προεπιλογή: ναι
Εάν ενεργοποιηθεί, αυτό επιτρέπει στα καλεσμένα μέλη της ιστοσελίδας να προσθέσουν φωτογραφίες, οικογενειακά γεγονότα και νέα στην οικογενειακή ιστοσελίδα. Επιτυχημένες ιστοσελίδες ενθαρρύνουν τα μέλη να συμμετέχουν και να καταχωρούν περιεχόμενα. Εσείς (ή άλλοι διαχειριστές της ιστοσελίδας) μπορείτε πάντα να διορθώσετε ή να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα που έχουν καταχωρηθεί από τον οποιοδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, τότε μόνο οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μπορούν να καταχωρούν τέτοιο περιεχόμενο στην οικογενειακή ιστοσελίδα.

DNA preferences

Enable DNA Matching on MyHeritage. Default: yes
If you choose to keep it enabled, your DNA Results (from MyHeritage DNA kits that you purchase on the Website or from DNA data that you upload to the Website) will be matched with other users, giving you DNA Matches – people likely to be related to you, and also listing you as a DNA Match for them. The people who match your DNA will be able to see your name and member details, and contact you through MyHeritage. Your actual DNA data is not displayed anywhere on the Website and other users have no access to it.

If you choose to disable this setting through your privacy settings, no one (including you) will receive any DNA Matches, and all of your previous DNA Matches will be deleted from the Website. DNA Matches may have significant implications as stated in the MyHeritage Terms of Service, as they may reveal information about your family connections that contradicts what you previously thought. If you are concerned about such potential implications, disable DNA Matching.

Να επιτρέπεται στα ταιριαστά DNA να βλέπουν τα στοιχεία του προφίλ των ατόμων των οποίων τα δεδομένα DNA διαχειρίζομαι. Προεπιλογή: ναι
Εάν διαχειρίζεστε ένα κιτ DNA για κάποιον τρίτο, οι χρήστες που βρέθηκαν να έχουν ταιριαστά DNA με αυτό το άτομο θα μπορούν να βλέπουν το όνομα, το επώνυμο και την εικόνα προφίλ του. Αν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, το όνομα του ατόμου θα αποκρυφτεί και θα εμφανιστεί μόνο το επώνυμό του.

Deleting DNA Results and DNA Reports from MyHeritage.
You can delete your DNA Results and DNA Reports from the Website by using the delete function on the "Manage DNA Kits" page on the Website, or by requesting MyHeritage Customer Support to do this for you. Once you delete the DNA Results and DNA Reports, they will not be recoverable and this action cannot be undone.
DNA Reports that are deleted may remain in emails which included such information, that were sent to you and/or to your DNA match(es) prior to the deletion.

Allow DNA Matches to view my Ethnicity Estimate. Default: yes
If you choose to keep it enabled, users who have DNA Matches with you will be able to see which ethnicities you share and compare their Ethnicity Estimates to yours. This may help your DNA Matches figure out how you may be related. If you manage DNA kits for other people, then this setting also determines whether their Ethnicity Estimates are visible to their DNA Matches.

If you choose to disable this setting, your DNA Matches will not see which ethnicities you share. Similarly, if you manage DNA kits of other people, their DNA Matches will not see shared ethnicities.

Allow DNA Matches to view shared DNA segments and download shared DNA segment info. Default: yes
If you choose to keep this enabled, DNA Matches with your DNA kit or any of the kits you manage, will be able to view and download information about shared DNA segments. This information may help DNA Matches understand how they are related to you. It includes the genomic position and length of shared segments.
Shared DNA segments are sections of DNA that DNA Matches have in common. They may point to a common ancestor and can help identify relationships.

If you choose to disable this setting, your DNA Matches will not be able to view the shared segments, nor download their info, for any of the DNA kits that you manage.

Allow MyHeritage users to view DNA badges in the family trees of individuals for whom I manage a DNA kit. Default: yes
If this setting is enabled, a DNA badge — similar to the Smart Matches and the Record Matches badges — will appear next to each person for whom you manage a DNA kit in trees where they appear. This will allow anyone who views trees with people whose DNA kits you manage to see that those people have an associated DNA kit — and to know that they have taken a DNA test.