MyHeritage - Όροι και Προϋποθέσεις

Η Ελληνικά μετάφραση παρακάτω των Όρων & Προυποθέσεων δεν είναι η δεσμευτική έκδοση. Εξυπηρετεί για τους λόγους πληροφόρησης και ευκολίας μόνο. Η Αγγλική έκδοση των Όρων & Προυποθέσεων είναι η νομικά δεσμευτική έκδοση.

Καλώς ήλθατε στο MyHeritage


Το MyHeritage είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει στα μέλη να δημιουργούν προφίλ και οικογενειακές ιστοσελίδες προκειμένου να χτίσουν τα οικογενειακά τους δέντρα, να μοιράζονται οικογενειακές φωτογραφίες, να επικοινωνούν με τα μέλη της οικογένειας τους, και να ερευνούν την ιστορία της οικογένειας τους με προηγμένα εργαλεία έρευνας (η "Υπηρεσία"). Η Υπηρεσία είναι ιδιοκτησία και λειτουργείται από τη MyHeritage Ltd. (εφεξής "εμείς", "δικό μας" ή "μας"). "Εσείς" ή "σας" νοείται ένας ενήλικας χρήστης, ηλικίας άνω των 13 ετών, της Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας και/ή του δικτυακού τόπου MyHeritage (ο "Δικτυακός τόπος") υπόκειται στη συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά, διότι η χρήση του Δικτυακού τόπου σημαίνει ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς και να συνάψετε μια συμφωνία μαζί μας βάσει των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων (η "Συμφωνία"), είτε είστε εγγεγραμμένος ως μέλος στο MyHeritage ("Μέλος") είτε όχι. Ο Δικτυακός τόπος είναι μέρος μιας ομάδας δικτυακών τόπων τους οποίους κατέχουμε και λειτουργούμε (η ομάδα "Δικτυακών Τόπων του MyHeritage") η οποία επίσης συμπεριλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλους, τους δικτυακούς τόπους WorldVitalRecords.com και FamilyLink.com.

Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία και/ή τον Δικτυακό τόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης οποιασδήποτε διάταξης από καιρό σε καιρό, κατά την αποκλειστική μας κρίση, και οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα έχει άμεση ισχύ μετά την καταχώρησή της στον Δικτυακό τόπο. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μετά την ανάρτηση της εν λόγω αλλαγής.

Οικογενειακές Ιστοσελίδες MyHeritage


Το MyHeritage σας επιτρέπει, ως Μέλος, να δημιουργείτε και να καταχωρείτε περιεχόμενο στις οικογενειακές ιστοσελίδες MyHeritage και σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε και να περιορίζετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό άλλων χρηστώναπό την Ομάδα Δικτυακών τόπων του MyHeritage. Δεδομένης της φύσης της Υπηρεσίας, παρακαλούμε επιλέξτε προσεκτικά τις πληροφορίες που επιθυμείτε να αναρτούνται στις οικογενειακές ιστοσελίδες του MyHeritage και αποφεύγετε να αναρτάτε κάθε παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Δεν θα επεξεργαζόμαστε ούτε θα παρακολουθούμε το περιεχόμενο που παρέχονται από χρήστες, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να απομακρύνουμε όποιο χρήστη παρέχει περιεχόμενο που υποπίπτει στην προσοχή μας και το οποίο, κατά την αποκλειστική μας κρίση, παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία.

Μέσω απεικόνισης και χωρίς περιορισμό, πρέπει να αποφεύγετε να αναρτάτε, διαβιβάζετε, αποστέλλετε ή διαφορετικά να κάνετε διαθέσιμα, μέσω ή σε συνδυασμό με την Υπηρεσία, τα ακόλουθα:


Εσείς δεν πρέπει να:

Εκτός από τη σαφή προγενέστερη γραπτή συγκατάθεσή μας, δεν πρέπει να αντιγράφετε ή να αποθηκεύετε ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος του Δικτυακού μας τόπου ή του περιεχομένου του, ή να παρέχετε, να διανέμετε, να πωλείτε ή να προσφέρετε προς πώληση όλα ή οποιοδήποτε μέρος του Δικτυακού μας τόπου ή το περιεχόμενό του, ή συστηματικά να κατεβάζετε περιεχόμενο και στοιχεία από ή μέσω του Δικτυακού τόπου για να κάνετε ή να δημιουργήσετε μια άλλη βάση δεδομένων για οποιοδήποτε σκοπό. Η μετατροπή, η το τράβηγμα ή/και η συλλογή οποιωνδήποτε στοιχείων και οποιωνδήποτε σελίδων από τον Δικτυακό τόπο χωρίς ρητή προγενέστερη γραπτή συγκατάθεσή μας απαγορεύεται αυστηρά.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο του Δικτυακού τόπου, που υποπίπτει στην προσοχή μας και παραβαίνει το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως καθορίζεται κατά την αποκλειστική μας κρίση, θα κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές.

Μια οικογενειακή ιστοσελίδα στο MyHeritage είναι ένας τόπος όπου τα μέλη μοιράζονται το περιεχόμενό τους με άλλα μέλη. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συγκρούσεις μεταξύ των μελών. Οι ακόλουθες οδηγίες ισχύουν για όλα τα μέλη MyHeritage, συμπεριλαμβανομένων εσάς:


Η Έξυπνη Ταύτιση™ είναι μια υπηρεσία που κάνει ανακαλύψεις με την εύρεση των ταυτίσεων του οικογενειακού σας δέντρου με άλλα οικογενειακά δέντρα, αλλά αυτό το όφελος έρχεται με ένα μειονέκτημα μυστικότητας ότι οι ιδιοκτήτες άλλων οικογενειακών ιστοσελίδων μπορούν να δουν τμήματα του οικογενειακού σας δέντρου τα οποία ταυτίστηκαν με δικά τους (εκτός από τα εν ζωή άτομα στο δέντρο σας τα οποία θα παραμείνουν ελεγχόμενα). Εάν αυτό σας ανησυχεί, πρέπει να απενεργοποιήσετε την Έξυπνη Ταύτιση™ κάνοντας κλικ στοn σύνδεσμο "Μυστικότητα" στις επιλογές του λογαριασμού στην πάνω δεξιά γωνία του Ιστότοπου, κάνοντας κλικ στην καρτέλα "Περιεχόμενο" κάτω από το όνομα του δέντρου, από-επιλέγοντας την επιλογή "Ενεργοποίηση Έξυπνης Ταυτισης™" και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "Αποθήκευση". Εάν αφήσετε την Έξυπνη Ταύτιση™ ενεργοποιημένη για το οικογενειακό σας δέντρο, αναλαμβάνετε την ευθύνη ότι άλλα μέλη μπορούν να δουν μέρη του οικογενειακού σας δέντρου.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας κρίση, να απορρίψουμε, να αρνηθούμε την καταχώρηση ή να απομακρύνουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο καταχωρήθηκε από εσάς και/ή οποιαδήποτε οικογενειακή ιστοσελίδα, ή να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την πρόσβασή σας σε όλο ή μέρος του Δικτυακού Τόπου και/ή της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και χωρίς καμία ευθύνη, οικονομική ή άλλη. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας κρίση, να απορρίψουμε, να αρνηθούμε την καταχώρηση ή να απομακρύνουμε οποιαδήποτε οικογενειακή ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και χωρίς καμία ευθύνη, οικονομική ή άλλη, αν κρίνουμε ότι η οικογενειακή ιστοσελίδα παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία με οποιονδήποτε τρόπο.

Μόλις φορτώσετε, αναρτήσετε ή δημοσιεύσετε περιεχόμενο στον Δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών δέντρων και φωτογραφιών, γίνεται προσβάσιμο σε όλα τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο ή σε οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους της Ομάδας Δικτυακών τόπων του MyHeritage, ανάλογα με τις ρυθμίσεις πρόσβασης υπό τον έλεγχό σας. Με βάση τις ρυθμίσεις πρόσβασης σας, χρήστες άλλων δικτυακών τόπων μπορούν να είναι σε θέση να δουν, να αντιγράψουν, να κατεβάσουν, να αποθηκεύσουν, να επεξεργαστούν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν συγκεκριμένο περιεχόμενο το οποίο εσείς αναρτάτε. Συμφωνείτε ότι άλλοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα και μπορούν να προσθέτουν, να αφαιρούν ή άλλως να τροποποιούν την οικογενειακή σας ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που εσείς αναρτάτε θα εμφανίζονται και θα είναι διαθέσιμες σε άλλους για αναζήτηση, εμφάνιση ή ακοή.

Μπορείτε να διαγράφετε περιεχόμενο το οποίο αναρτήσατε προηγουμένως στον Δικτυακό χώρο; εντούτοις, εάν άλλοι έχουν κατεβάσει ή άλλως έχουν αποθηκεύσει αντίγραφα του περιεχομένου, μπορεί ακόμα να είναι δημοσίως ορατά.

Άλλοι χρήστες μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας μέσω του Δικτυακού μας τόπου σχετικά με το περιεχόμενο που φορτώνετε για να βοηθηθούν στην έρευνά τους. Μπορούμε να σας στέλνουμε μια ειδοποίηση με email όταν θα έχετε ένα νέο μήνυμα στον Δικτυακό μας τόπο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην περιοχή "Ο Λογαριασμός μου" στον Δικτυακό τόπο εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε τέτοια ειδοποίηση.

DNA ServicesThis Section applies to the DNA Services, including, among others, the ordering of a MyHeritage DNA test kit, submission of DNA samples to us, the acceptable use of such samples, the DNA markers, nucleotides, mutations or haplogroups ("DNA Results") resulting therefrom or submitted by you to the Website, and to the outputs of the genetic analysis of the DNA Results which include the DNA Matches and Ethnicity Estimates (together, the "DNA Reports") and your rights, obligations and restrictions regarding your use of the DNA Services. Please note that in order to use the DNA Services, you will need to register as a Member on the Website, however you are not required to become a subscriber to use the DNA Services. Your use of the DNA Services is subject to this Agreement and the MyHeritage Privacy Policy.

The DNA Services are currently not available to residents of the following locations: Israel, France, Poland and the State of Alaska ("Restricted Locations"). By authorizing the DNA Services, submitting a DNA sample for testing or uploading or transferring DNA Results to the Website, you represent that you are eighteen (18) years of age or older and are not a resident of the Restricted Locations listed above, and you signify that you have read, understood, and agree to be bound by this Agreement and to the collection and use of your DNA sample and DNA Results and the calculation and provisioning by us of the DNA Reports. In addition, you represent that any DNA sample you provide and any information that you transfer or upload that associates an individual with his/her DNA Results are either your DNA or the DNA of a person for whom you are a legal guardian or have obtained legal authorization to provide their DNA to us. All provisions herein apply both to DNA Results produced using the MyHeritage DNA testing services and DNA shared through direct upload to the Website, data transfer from another DNA testing service, or any other means by which you provide your DNA information to us.

By submitting DNA samples to MyHeritage, you give permission to MyHeritage to directly or indirectly extract the DNA from the samples, perform genetic analysis on the DNA using methods available now and developed in the future, to disclose the results of the tests performed by way of providing the DNA Reports to you and others that you authorize, and to store the samples for additional genetic testing (i.e., we may be able to provide more detailed and accurate DNA Results, DNA Reports and other outputs by additional genetic testing in the future, subject to your explicit approval) and to allow you to download the DNA Results, in each and every case subject to and in accordance with this Agreement and with the Privacy Policy.

We do not claim any ownership rights in the DNA samples, the DNA Results and/or the genetic information in the DNA Reports. Any genetic information derived from the DNA samples, the DNA Results and/or appears in the DNA Reports continues to belong to the person from whom the DNA was collected, subject only to the rights granted to MyHeritage in this Agreement. In addition, you understand that by providing DNA samples and/or DNA Results to us, you acquire no rights in any research or commercial products that may be developed by us that may relate to your DNA.

We will, if requested by you, destroy the DNA sample provided by you. To request destruction of your DNA sample, please contact us using the contact details indicated in the "Contact Us" Section below. In addition, you can, at any time, delete your DNA Results and DNA Reports from the Website by using the delete function from the "Manage DNA kits" page on the Website, or request MyHeritage Customer Support to do this for you.

By submitting DNA samples to us and/or DNA Results to the Website, you grant us a royalty-free, world-wide license to use your DNA samples, the DNA Results and the resulting DNA Reports, and any DNA samples and/or DNA Results you submit for any person from whom you obtained legal authorization as described in this Section and the resulting DNA Reports, to the minimum extent necessary to allow us to provide the Service to you. The license you grant to us is not perpetual, and it is revocable as you are able at any time to delete your DNA Results and DNA Reports permanently from the Website and to have us destroy your DNA samples. You hereby release us from any and all claims, liens, demands, actions or suits in connection with the DNA testing, DNA samples, DNA Results and/or DNA Reports, including, without limitation, errors, omissions, claims for defamation, invasion of privacy, right of publicity, emotional distress or economic loss. This section continues even if you stop using the Website or the DNA Services.

If you are a User residing outside the United States and providing DNA samples and/or DNA Results, you confirm that this submission is not subject to any export ban or restriction in the country in which you reside. You also agree that you have the authority, under the laws of the state or jurisdiction in which you reside, to provide the representations in this Agreement and you explicitly waive any laws or regulations relating to DNA samples, DNA Results and/or DNA Reports and their storage from the state or jurisdiction in which you reside. You agree that the DNA samples will be stored in the United States as provided in this Agreement.

We reserve the right, in our sole discretion, to reject, block, refuse to post, or remove any DNA Reports and/or DNA Results submitted by you or provided by us following processing of your DNA sample, or to restrict, suspend, or terminate this Agreement or your access to all or any part of the DNA Services at any time, for any or no reason, with or without prior notice, and without liability, except that we will refund you in case you have purchased a MyHeritage DNA kit from us and we have exercised this right.

Eligibility

Use of and membership in the DNA Services is void where prohibited. You may use the DNA Services only if you are eighteen (18) years of age or older and are legally capable of forming a binding contract with us. Do not use the DNA Services if your use violates any applicable local, state or national law or regulation in your jurisdiction of residence. By authorizing the DNA Services, you represent and warrant that (a) the DNA sample and/or the DNA Results submitted by you belong to you or someone for whom you have legal authorization to share the sample and/or DNA Results; (b) you are eighteen (18) years of age or older; and (c) your use of the DNA Services does not violate any applicable law or regulation. If any minor gains access to DNA Services, the parent or guardian of that minor will be held responsible for the minor's actions. If you submit a DNA sample of a minor you must be the minor's parent or legal guardian and provide written confirmation of such in a format acceptable to us if requested prior to DNA Results and DNA Reports for the relevant minor being provided. If you have reason to believe you have an active infectious disease, condition or disorder please do not return your sample to us until such time as that disease condition or disorder is no longer infectious or has been cured. Your DNA sample may not be processed, your DNA Results and DNA Reports may be deleted and your membership may be terminated without notice, if we believe this Agreement or any portion of it have been violated or contradicted.

Term

This section applies to the DNA Services currently in use or previously used. You may remove DNA Results associated with your account at any time, for any reason, from the profile into which you or we uploaded them. We may remove your DNA Results and/or DNA Reports and/or terminate your membership at any time, without notice. Even after membership is terminated, the proprietary rights set forth in this Agreement will remain in effect.

Non-commercial Use by Members

The DNA Services are for the personal, private and informational use of members only and may not be used in connection with any commercial or research endeavors except those that are specifically endorsed or approved in writing by us. Illegal and/or unauthorized use of the DNA Services, including collecting DNA Results and/or DNA reports, is prohibited. We reserve the right to protect and enforce all rights associated with the DNA Services offered.

Proprietary Rights in Content

a. We do not claim any ownership rights in the DNA samples, the underlying DNA Results or any DNA Results that you submit via the DNA Services, and the genetic information in the DNA Reports. After submitting DNA Results to the Website or after sending us a DNA sample, you continue to retain all ownership rights in the DNA sample and the applicable DNA Results and genetic information in the DNA Reports and you continue to have the right to use your DNA Results and DNA Reports in any way you choose. By sending us a DNA sample, and/or submitting any DNA Results to the Website, you hereby grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to MyHeritage the right to receive, use, modify, display, and create derivative works of the DNA samples, the applicable DNA Results and the DNA Reports solely on and through the DNA Services for commercial and non-commercial purposes and MyHeritage's (and its successors' and affiliates') business.

b. The DNA Services contain DNA Results and DNA Reports of users, members, and other licensors. Except for content posted by you, or as expressly permitted by the privacy settings of a user, you may not copy, modify, translate, publish, broadcast, transmit, distribute, perform, display, or sell any content appearing on or through the Website and/or the DNA Services.

DNA Samples and DNA Results; DNA Reports

You are solely responsible for the DNA sample(s) you send to MyHeritage and for DNA Results you submit through any of the DNA Services and any material or information that you transmit to us, our members and for any interactions with other users. We do not endorse and have no control over the DNA sample(s), DNA Results and DNA Reports We make no warranties, express or implied, as to the DNA Results and DNA reports or to the accuracy, reliability, comprehensiveness, completeness, quality, currency, error-free nature, compatibility, security or fitness for purpose of the Website or the DNA Services or the DNA Reports.

By using the DNA Services, you acknowledge that you may learn information you do not anticipate from the DNA Results and from the DNA Reports, which may evoke strong emotions and has the potential to alter your life and worldview. You may discover things about yourself that trouble you and that you may not have the ability to control or change (e.g., your father is not genetically your father, or your ethnicity is not what you thought it is, or surprising facts related to your ancestry). These outcomes could have social, legal, or economic implications.

You further acknowledge that your use of the DNA Services and receipt of the resulting DNA Reports may have serious implications not only for you, but also for your immediate or other family members, since they share some of your DNA. If you are in any way concerned about any such potential implications, DO NOT USE the DNA Services.

You agree to indemnify and hold MyHeritage, its subsidiaries, employees, directors, agents, licensors, managers, affiliates and any third party acting on our behalf, and their respective officers, agents, partners and employees, harmless from any loss, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys' fees, made due to or arising out of your use of or access to the DNA Services and any implications of such use.

Use of Data

Members or those who otherwise use the Website and/or the DNA Services may use another member's DNA Reports only to the extent allowed by such member's privacy settings and solely limited to the DNA Reports designated as available to other members. If you collect and/or publicize any such DNA Results and/or DNA Reports in a different website or application or otherwise use it outside the DNA Services, please note that the DNA Results and/or DNA Reports will be used in accordance with the terms and policies of these other websites and/or applications and this use is solely at your own risk.

Privacy and Security

We care about the privacy of our users. By using the DNA Services, you consent to have your personal data transferred to and processed in the United States and you acknowledge that the DNA samples and DNA Results you provide and/or we generate as well as the DNA Reports we generate may be used as described herein.

a. If you choose to keep it enabled through your privacy settings, your DNA Results will be matched with other users and may be linked to your profile page (where personally-identifiable information such as your name, DNA haplogroups or other DNA information, and names of immediate family members may be visible) and to the profile page of your family members with matching DNA where personally-identifiable information may be visible.

b. Your DNA Results and DNA Reports, may be used to confirm or refute existing relationships in your family tree. This may expose relationships that are not supported by DNA, or DNA may indicate relationships that contradict existing relationships in your family tree. We take no responsibility for conclusions that are inferred by you, by other members or by DNA Results. If you are unable or unwilling to contend with the consequences and any possible negative impact of such inferences you should not submit DNA samples and/or DNA Results to us, and you should delete your DNA Results and DNA Reports.

We have implemented commercially reasonable technical, physical and administrative measures designed to protect your information against accidental loss and from unauthorized access, use, alteration or disclosure. However, we cannot guarantee that unauthorized third parties will never be able to defeat those measures or use your personal information for improper purposes. You acknowledge that you provide your personal information at your own risk. This Section should be read in conjunction with MyHeritage Privacy Policy.

Limitation on Liability

Without derogating from the "Limitation on Liability" Sub-Section below (under the Section "Disclaimers, Limitation on Liability and Indemnity"), you should note that the DNA Services are controlled from our facilities in the United States. We make no representations that the DNA Services are appropriate or available for use in other locations. Those who access or use the DNA Services from other jurisdictions do so at their own volition and are responsible for compliance with local law.

Surveys

Surveys on MyHeritage (the "Surveys") are designed to facilitate research (both internal and through third-party organizations) with the aim to make and support scientific discoveries and publish some of those discoveries in scientific journals. Such discoveries may include a better understanding of the relation between genotypes and phenotypes. The Surveys collect, preserve and analyze self-reported information related to physical and other personal traits, demography, household, lifestyle, habits, preferences, hobbies and interests, opinions, family, occupation, health, psychological and cognitive traits and other similar information (collectively, the "Survey Research Information").

Participation in the Surveys is voluntarily and does not affect your ability to use the Service. You choose which Surveys, if any, to take and which questions to answer. The Surveys do not involve treatment for any condition. The Surveys are intended to assist academics or researchers to better understand the human species, learn or confirm certain facts and make predictions about future trends. Thus, the more Survey Research Information contributed, the better any potential results could be.  It is not anticipated that the Surveys will provide significant benefit impact to an individual participant, and research results based on the Surveys may or may not be communicated by MyHeritage to you if you choose to participate.

If you are the parent or guardian of a minor who may wish to participate in the Surveys, you should talk with him/her and go over the information in this Agreement and the Privacy Policy with him/her before you and he/she make a decision about whether to participate in the Surveys. If he/she consents, he/she can participate if you authorize MyHeritage to use his/her self-contributed information for research.

MyHeritage will not charge participants any fees to take part in the Surveys, and there will be no financial compensation paid to Surveys participants. The Survey Research Information may benefit researchers and others in the future. If any commercial product is developed as a result of the Surveys or its outcomes, there will be no financial benefit to you.

There is no physical risk in allowing your information to be used in the Surveys. However, some questions or topics within the Surveys may make you or your family members uncomfortable. Such questions or topics may be skipped when participating in a Survey. While the Survey Research Information shared (through publication or with another entity) will never contain information that typically permits identification of an individual, such as a name or address, people may develop processes that would allow someone to re-identify the previously de-identified data. We apply a variety of controls to maintain the anonymity and integrity of our systems and to prevent such actions. However, as with other technological controls, there is no guarantee against unauthorized or nefarious actors. While there may be additional risks to participation that are currently unforeseeable, MyHeritage will continually work to prevent negative impact to our individual participants. Your alternative is not to participate in the Surveys.

We may enhance, change or terminate the Surveys at any time and in our discretion, without your consent, but your information may be kept and used by us in accordance with our Privacy Policy. Participation in the Surveys is purely voluntary and may be revoked at any time. Once you complete a Survey, you may not be able to alter some or all of your answers. However, if you change your mind after participating in the Surveys, you may contact our customer support and request all your completed Surveys to be deleted. Such deletion requests shall always be honored by us promptly. Upon such deletion, we will cease using your answers to the Surveys in our research, and we will continue to provide you with the ability to use the Website or the Service as before. Please note that due to the de- identification of certain Survey Research Information, any research or studies using anonymized or aggregate information that has already begun, studies that have been completed, and any study results or findings that have been published prior to your Survey deletion request cannot be reversed, undone, or removed. Your personal information will be protected in accordance with our Privacy Policy.

New features and topics may be added to the Surveys on an ongoing basis. In such a case, we may send you an email as an update or an invitation to participate in new Surveys.

Other Areas of the Website

As a Member, you are allowed to post content to other areas of the Website, such as the support forum and the MyHeritage Community area. You may also post comments on content submitted by other users. We reserve the right to remove any content or posting which we believe, in our sole discretion, is in breach of this Agreement in any way, with or without prior notice, and without any liability, financial or otherwise.

MyHeritage Backup Service

MyHeritage provides an optional service for data backup available for an additional subscription fee. This backup service is subject to this Agreement, and additional terms and conditions specific for the backup service.

Limited Use License

You are hereby granted a license to use the Service and its content solely for personal use, and subject to the terms and conditions of this Agreement (the "License"). The Service is not intended nor licensed for any commercial use. We reserve the right to cancel any or all of the Service at any time. Downloading any or all portions of any functionality of the Service, or any part of the public areas of the Service, is prohibited. Online or other republication of content in the public areas is prohibited. Violation of this License may result in the immediate termination of your membership and may result in legal action for injunction, damages and/or any other equitable relief. You may use the Service and any software provided by the Service only while online and may not download, copy, reuse or distribute that software, except where it is clearly stated in connection with such software that it is made available for offline use and a license for that use is provided in connection with that software.

CopyrightsExcept with respect to the DNA Services, as detailed above, by posting content on the Website, you grant us a royalty-free, worldwide, perpetual and non-exclusive license to host, copy, post and distribute such content.

The integration of MyHeritage matching with our partners such as RootsMagic, Family Historian, Aldfaer and Coret Genealogie does not include posting of content. The information passed to us for matching from our partners' software and websites is never used by us for any purpose other than matching, and is never displayed publicly, sold or licensed by us to any third parties. We do not receive a license to such information and such information is not collected by us, and it is deleted automatically after matches are calculated. Users of our partners may receive Smart Matches (family tree matches) with our users, but such matches are not bi-directional: our users will not receive Smart Matches with the users of our partners, and will not be able to see their data.

All content posted on the Website, except for user-submitted content, DNA Results, DNA samples and the genetic information in the DNA Reports, is owned by us or by third parties who granted us a limited license in respect of such content. Content posted on family sites is owned by the person who created the content, is under the control of the family site manager into which it is submitted, and is hosted by us under the terms and conditions of the Agreement.

MyHeritage is protected by copyright pursuant to U.S. and Israeli copyright laws, international conventions, and other applicable copyright laws.

You may not modify the application code powering our software and applications in any way. You will not undertake, cause, permit or authorize the modification, creation of derivative works, translation, reverse engineering, decompiling, disassembling or hacking any and all applications offered by us, any downloadable components, or any part thereof.

Όροι και Πληρωμές Συνδρομής


Το MyHeritage προσφέρει πλάνα συνδρομών βασισμένα σε πληρωμές εκτός από το βασικό δωρεάν πρόγραμμα ιστοσελίδας, τα οποία περιλαμβάνουν: Πλάνο Premium οικογενειακής ιστοσελίδας, πλάνο PremiumPlus οικογενειακής ιστοσελίδας και πλάνο Δεδομένων.
Όλες οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα για να εξασφαλίσουν μια αδιάλειπτη υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι μόλις γίνετε συνδρομητικό μέλος, η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα και η επιλογή τιμολόγησής σας θα χρεωθεί βασισμένη στη διάρκεια συνδρομής σας εκτός αν επιλέξετε να μην συμμετάσχετε ή ακυρώσετε ακολουθώντας τις οδηγίες αυτής της Συμφωνίας.

Όλα τα φυσικά αγαθά και τα παραδιδόμενα αντικείμενα τα οποία αγοράζονται από εμάς γίνονται σύμφωνα με την σύμβαση αποστολής. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος απώλειας και το δικαίωμα για τέτοια αντικείμενα αναλαμβάνονται από εσάς με την παράδοσή μας στο μεταφορέα.

Επιλογή Μη Ανανέωσης!
Μπορείτε να μη επιλέξετετην ανανέωσης της συνδρομής σας καλώντας το MyHeritage στο +1-877-432-3135, ή με την είσοδο στην σελίδα Οι Αγορές μου. Εάν δεν μας ενημερώσετε ότι θέλετε να διακόψετε τη συνδρομή σας τουλάχιστον μια ημέρα πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου συνδρομής, η πληρωμή για την περίοδο ανανέωσης της συνδρομής θα γίνει.

Δωρεάν Δοκιμαστικό
Οι δωρεάν δοκιμαστικές συνδρομές θα τιμολογούνται μόνο στο τέλος της περιόδου ελεύθερης δοκιμής.
Μπορείτε να ακυρώσετε ένα δωρεάν δοκιμαστικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου δωρεάν δοκιμαστικού από την σελίδα Οι Αγορές μου και χωρίς να επιφέρει καμία δαπάνη.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων
Το MyHeritage εκτιμά την ικανοποίηση των πελατών του και προσφέρει 30 ημερών επιστροφή χρημάτων εγγύησης.
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αγορασμένο πρόγραμμα σας μπορείτε να ζητήσετε μια πλήρη επιστροφή χρημάτων επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών μέσα σε 30 ημέρες από την αρχική ημερομηνία αγοράς της συνδρομής.
Η επιστροφή χρημάτων εγγύησης ισχύει για Premium και PremiumPlus συνδρομές οικογενειακών ιστοσελίδων και συνδρομές Δεδομένων, αλλά όχι σε απεσταλμένα προϊόντα όπως αφίσες οικογενειακών δέντρων.
Όλες οι επιστροφές χρημάτων θα πληρωθούν στην αρχική πιστωτική κάρτα μες της οποίας έγινε η αγορά. Παρακαλούμε αποδεχθείτε έναν λογικό χρόνο ώστε η επιστροφή χρημάτων να φθάσει σε εσάς ή να χρεωθεί πίσω στον λογαριασμό.

Όταν οι τιμές αλλάζουν
Εκτός από την περίπτωση των μηνιαίων συνδρομών, οποτεδήποτε η συνδρομή σας ανανεώνεται, το MyHeritage θα σας ενημερώνει με email για το ποσό που χρεωθήκατε, για την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης συνδρομής και για την τιμή που θα χρεωθείτε στην επόμενη ανανέωση. Οι τιμές συνδρομών μπορούν να αλλάξουν από το MyHeritage οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση αλλαγής, οι νέες τιμές δεν έχουν επιπτώσεις στην επόμενη ανανέωση της συνδρομής σας, αλλά μόνο τις επόμενες ανανεώσεις, και θα ενημερωθείτε για αυτό με email ένα έτος εκ των προτέρων. Οι χρήστες οι οποίοι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν με τη συνδρομή τους λόγω μιας μεταβολής της τιμής μπορούν να επιλέξουν την μη ανανέωση όπως περιγράφεται σε αυτήν την Συμφωνία.

Payment for DNA Services

If you are not already registered with MyHeritage you will be required to register with MyHeritage when you proceed to order a DNA testing kit. Registration is free. You will need to retain your login details in order to access your DNA Results and DNA Reports on the Website.

1. Replacements

In the event that you experience any of the following, please contact us using the contact details shown in Section "Contact Us" below and we will mail you a new replacement DNA testing kit to the address we have on our records at the time of purchase, at no cost:

2. Cancellations and Refunds

If you choose to cancel the order of the DNA testing kit prior to the DNA sample being received at our lab, you are entitled to a refund. To cancel and claim your refund, you will need to contact us using the contact details shown in Section "Contact Us" below. The refund will include the DNA testing kit cost, but not the shipping cost. All refunds will be reimbursed to the original credit card with which the purchase was made. Please allow a reasonable time for the refund to be charged to your account.

We will not issue refunds for DNA testing kits that are already being processed in our lab or for which processing has already been completed. Once a DNA sample has been sent to our lab and checked in, the full cost of the DNA testing kit is non-refundable.

Note that scientific procedures may sometimes be delayed for a variety of reasons. Testing times may vary depending on lab volume and biological sample quality. Expected result dates are therefore predictions, and not a guarantee of delivery.

3. DNA Re-test Following Lab Processing Failure

If testing your DNA sample fails, we will mail you a new DNA testing kit at no additional cost so you can provide us with a new DNA sample. The DNA testing kit will be sent to the address we have on our records at the time of purchase.

4. Prices Subject to Change

Prices may be changed by MyHeritage at any time.

Disclaimers, Limitation on Liability and IndemnityDisclaimers

a. To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall MyHeritage, its officers, agents, representatives, employees, licensors and affiliates be responsible for any incorrect or inaccurate information in connection with the Service, whether caused by users of the Website, members, our advertisers or corporate partners, or by any of the equipment or programming associated with or utilized in the operation of the Website or the Services. MyHeritage shall not be responsible for any implications of the DNA Results and/or DNA Reports whether or not they are correct or incorrect.

b. MyHeritage and its licensors and affiliates are not responsible for the conduct, whether online or offline, of any member or other user of the Website. To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall we be responsible for any loss or damage, including lost data, lost information, personal injury or death, or privacy implication resulting from anyone's use of the Website or the Service, any information posted on the Website or transmitted to members or other users, or any interactions between or among members or other users of the Website, whether online or offline.

Αποποίηση Ευθύνης


Οι πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία και τον Δικτυακό Τόπο μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές προστίθενται περιοδικά στις πληροφορίες του παρόντος. Η Υπηρεσία και ο Δικτυακός Τόπος παρέχονται σε εσάς "ως έχουν" και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε εγγυήσεων για την εμπορικότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και μη παραβίαση και ικανοποιητική ποιότητα.

d. MyHeritage assumes no responsibility for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of, user or member communications; and is not responsible for any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers or providers, computer equipment, software, failure of e-mail or players on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any website or combination thereof. MyHeritage and its affiliates are not responsible for any injury or damage to any computer equipment belonging to any user of the Website, any member, or any other person related to or resulting from use of the Website, viewing, playing or downloading any materials on or from the Website, or otherwise in connection with the Service.

Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας δεν δίνουμε καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα, αξιοπιστία ή ακρίβεια των περιεχομένων που παρέχονται από τον Δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Σε καμία περίπτωση εμείς ή οι τρίτοι προμηθευτές μας δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για θετική, αποθετική, ειδική ή άλλη ζημία συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων ή άλλων ζημιών σε συμβάσεις, αδικοπραξίες, βλάβη ή άλλη νομική θεωρία, ακόμα και αν υπάρχει ενημέρωση για την πιθανότητα αυτή.

f. MyHeritage may in its sole discretion, but is not obligated to, preview, review, screen, remove, or edit the DNA Results and DNA Reports.

Limitation on Liability

In no event shall MyHeritage (or its third party suppliers) be liable to you or any third party for any indirect, consequential, exemplary, incidental, special or punitive damages, including damages arising from your use of or inability to use the Service or any portion thereof, even if we have been advised of the possibility of such damages. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, our (or our third party suppliers') liability to you or any third party for any cause whatsoever and regardless of the form of the action, will at all times be limited to the amount paid, if any, by you to us for the Service during the term of membership. We assume no liability resulting from any (i) errors, mistakes, or inaccuracies of content; (ii) personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from your access to and use of the Service; (iii) any unauthorized access to or use of our servers and/or any and all information stored therein; (iv) any interruption or cessation of transmission to or from the Service; (v) any bugs, viruses, trojan horses, or the like, which may be transmitted to or through the Service; and/or (vi) any loss or damage of any kind incurred as a result of your use of the Service, whether based on warranty, contract, tort, or any other legal theory. The foregoing limitations of liability shall apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction.

Επειδή κάποιες πολιτείες/αρμοδιότητες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετικές ή συνέπειας ζημίας, αυτός ο περιορισμός δεν μπορεί να ισχύει εν μέρει για σας. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Αναλαμβάνετε να μας αποζημιώσετε, εμάς, τους υπαλλήλους και τους διευθυντές και οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό μας για και κατά οποιασδήποτε αξίωσης, ζημίας, αγωγής, διαφυγόντων κερδών και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που προκύπτουν ως αποτέλεσμα παραβίασης εκ μέρους σας της παρούσας Συμφωνίας.

Statute of Limitations with respect to the DNA Services

You agree that, regardless of any statute or law to the contrary (to the extent allowed by applicable law), any claim or cause of action, arising out of or related to use of the DNA Services or this Section, must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred.

Πρόσθετοι όροι μελών


1. Εγγραφή και Ασφάλεια
Α. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, θα υποβάλλετε την διεύθυνση email σας, πλήρες ονοματεπώνυμο και θα επιλέξετε έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να μας δώσετε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες εγγραφής. Η μη παροχή αποτελεί παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. Κατανοείτε ότι δεν μπορείτε (i) να επιλέξετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα ή μια διεύθυνση email ενός άλλου ατόμου με την πρόθεση να προσποιηθείτε ότι είστε αυτό το άτομο, (ii) να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή τη διεύθυνση email οποιουδήποτε ατόμου άλλου από εσάς χωρίς εξουσιοδότηση, ή (iii) να χρησιμοποιήσετε αναληθές έτος ή ημερομηνία γέννησης για τον εαυτό σας; ή (iv) να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα ή μια διεύθυνση email που εμείς, κατά την αποκλειστική μας κρίση, θεωρούμε προσβλητικό.

Γ. Πρέπει να είστε μεγαλύτεροι από 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, εκτός εάν επιτρέπεται από τους νόμους της χώρας κατοικίας σας ή η χώρα από την οποία χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία επιτρέπει διαφορετικά (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω την παράγραφο με τίτλο "Ανήλικοι χρήστες". Η εγγραφή και σύνδεση στον Δικτυακό τόπο πρέπει να θεωρείται ως επιβεβαίωση ότι είστε πάνω από 13 ετών. Εάν είστε πάνω από 13 αλλά κάτω από 18 ετών, θα σας ζητηθεί να υποβάλλετε γραπτή συγκατάθεση από ένα γονέα ή από τον επίσημο κηδεμόνα για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία (για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω την παράγραφο με τίτλο "Ανήλικοι").

Δ. Είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση ή δραστηριότητα στον Δικτυακό τόπο μέσω του κωδικού σας πρόσβασης. Η διάθεση του κωδικού σας πρόσβασης για πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο από άλλους απαγορεύεται ρητά και θα αποτελεί παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. Οποιαδήποτε δόλια, καταχρηστική ή άλλως παράνομη δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διακοπή της ιδιότητας μέλους σας, κατά την αποκλειστική μας κρίση, και μπορεί να σας αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.

2.Τροποποιήσεις στην παρούσα Συμφωνία και την Υπηρεσία
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας κρίση, να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή. Οι αλλαγές στην Υπηρεσία θα καταχωρηθούν στον Δικτυακό τόπο. Αν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Συμφωνία της Υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτή από εσάς ή προκαλεί τη μη συμμόρφωσή σας πλέον με τη Συμφωνία, πρέπει να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας τώρα ή μετά από αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία σημαίνει ότι αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τις αλλαγές.

Όποτε αυτή η συμφωνία τροποποιείται ουσιαστικά, η ένδειξη ενημερωμένη θα εμφανίζεται κυρίως δίπλα στον σύνδεσμο "Όροι" που οδηγεί σε αυτήν την Συμφωνία, στο κάτω μέρος των σελίδωνς της Υπηρεσίας. Η ένδειξη ενημερωμένη θα αφαιρεθεί μετά από 30 ημέρες ή όταν επισκέπτεστε τους ενημερωμένους όρους και τις διατάξεις για να τις διαβάσετε, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο.

Ανήλικοι Χρήστες


Απαιτούμε από τα άτομα να είναι τουλάχιστον 13 ετών προτού να μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στο MyHeritage. Σε μερικές δικαιοδοσίες, το όριο ηλικίας μπορεί να είναι υψηλότερο. Η παροχή ψεύτικων πληροφοριών για την δημιουργία ενός λογαριασμού είναι πάντα παραβίαση αυτής της Συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει λογαριασμούς που καταχωρήθηκαν εκ μέρους παιδιών κάτω των 13 ετών από παλαιότερα συμβαλλόμενα μέρη.

Εάν το ανήλικο παιδί σας (παιδί κάτω από την ηλικία των 13 ετών) έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο MyHeritage, μπορείτε να τους υποδείξετε πώς να διαγράψουν τον λογαριασμό τους αφού υπογράψουν στον λογαριασμό τους,
να επιλέξουν "Ρυθμίσεις Λογαριασμού" από το μενού του Λογαριασμού στην πάνω δεξιά γωνία, στην συνέχεια κάνοντας κλικ στο "Διαγραφή Λογαριασμού μου". Εάν θα επιθυμούσατε να μας αναφέρετε έναν λογαριασμό που καταχωρήθηκε για ένα ανήλικο παιδί, παρακαλούμε στείλετε μας στοιχεία μέσω email στο privacy@myheritage.com. Θα διαγράψουμε αμέσως τον λογαριασμό οποιουδήποτε παιδιού κάτω από την ηλικία των 13 ετών που αναφέρεται σε εμάς.

Στις περισσότερες δικαιοδοσίες, η Yπηρεσία απαιτεί τα άτομα για να είναι τουλάχιστον 13 ετών προτού να μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια υπηρεσία με συνεπή πρότυπα για το καθένα, αλλά προσπαθούμε επίσης να σεβαστούμε τους τοπικούς νόμους. Στην τήρηση των νόμων στην Ισπανία, το Ισραήλ και τη Νότια Κορέα, απαιτούμε τα άτομα που ζουν εκεί για να είναι τουλάχιστον 14 ετών προτού να μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό και να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία. Εάν το ανήλικο παιδί σας (παιδί κάτω από την ηλικία 14) που ζει στην Ισπανία, το Ισραήλ ή τη Νότια Κορέα έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο MyHeritage, μπορείτε να τους υποδείξετε πώς να διαγράψουν τον λογαριασμό τους αφού υπογράψουν στον λογαριασμό τους, να επιλέξουν "Ρυθμίσεις Λογαριασμού" από το μενού του Λογαριασμού στην πάνω δεξιά γωνία, στην συνέχεια κάνοντας κλικ στο "Διαγραφή Λογαριασμού μου". Εάν θα επιθυμούσατε να μας αναφέρετε έναν λογαριασμό που καταχωρήθηκε για ένα ανήλικο παιδί που ζει στην Ισπανία, το Ισραήλ ή τη Νότια Κορέα, παρακαλούμε στείλετε στοιχεία μέσω email στο privacy@myheritage.com. Θα διαγράψουμε αμέσως τον λογαριασμό οποιουδήποτε παιδιού κάτω από την ηλικία των 14 ετών στην Ισπανία, Ισραήλ ή η Νότια Κορέα που αναφέρεται σε εμάς.

Ανήλικοι


Ανήλικοι (άτομα κάτω από την ηλικία των 18 ετών) μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία υπό τον όρο ότι δεν είναι ανήλικοι (δείτε την παραπάνω παράγραφο για ανήλικους χρήστες), και υπό τον όρο ότι έχουν πάρει τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους για τη χρήση της Υπηρεσίας ("Συγκατάθεση"). Οι ανήλικοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία χωρίς Συγκατάθεση έως ότου φθάνουν στην ηλικία των 18 ετών.

Σε μερικές χώρες, η Υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια πρόσθετη υποχρεωτική φόρμα συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα όπου όταν ένας χρήστης προσδιορίσει ότι είναι ανήλικος υπογράφει και εισέρχεται στην Υπηρεσία. Στη φόρμα συγκατάθεσης, ένας γονέας ή ένας κηδεμόνας πρέπει για να εισαγάγει το πλήρες όνομά του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και για να τσεκάρει τα κουτάκια που δηλώνουν ότι είναι γονέας ή κηδεμόνας του ανηλίκου, δέχονται αυτήν την Συμφωνία και την πολιτική μυστικότητας της Υπηρεσίας, και παίρνουν την ευθύνη για τον χρήστη της Υπηρεσίας από τον ανήλικο. Εάν η φόρμα συγκατάθεσης εμφανιστεί, η Υπηρεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ότου αυτή συμπληρωθεί. Εάν ο χρήστης δεν είναι Ανήλικος, η φόρμα επιτρέπει στο χρήστη να το δηλώσει και να εισαγάγει σωστό έτος γέννησης. Όταν η φόρμα συγκατάθεσης συμπληρωθεί και υποβληθεί, η Υπηρεσία θα τεκμηριώσει τα στοιχεία της Συγκατάθεσης αλλά δεν θα κάνει περαιτέρω χρήση των στοιχείων του γονέα ή του κηδεμόνα που συμπληρώθηκαν στην φόρμα συγκατάθεσης.

Δικαιοδοσία


Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το νόμο του Κράτους του Ισραήλ. Οποιαδήποτε νομική διαδικασία σχετικά με την εκτέλεση, απόδοση και/ή επιβολή της παρούσας Συμφωνίας θα συζητείται ενώπιον των Δικαστηρίων του Τελ Αβίβ, Ισραήλ.

Entire AgreementThis Agreement, together with the MyHeritage Privacy Policy, the DNA Informed Consent Agreement (the "Informed Consent") and any other legal notices or terms published by MyHeritage on the Website (as applicable), shall constitute the entire agreement between you and MyHeritage concerning the Website and the Service. Our Failure to exercise or enforce any right or provision of this Agreement and/or the Informed Consent shall not be deemed as a waiver of such right or provision. The section titles in this Agreement are for convenience only and have no legal or contractual effect. This Agreement and/or the Informed Consent operate to the fullest extent permissible by law. If any provision of this Agreement and/or the Informed Consent is unlawful, void or unenforceable, that provision is deemed severable from this Agreement and/or the Informed Consent and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. This Agreement, and any rights and licenses granted hereunder, may not be transferred or assigned by you, but may be assigned by us without restriction. Any attempted transfer or assignment in violation hereof shall be null and void. If we provide you with a translation of the English language version of this Agreement, the English language version of this Agreement will prevail if there is any conflict.

Επικοινωνήστε μαζί μαςΜπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, την Ιστοσελίδα, την Υπηρεσία ή οποιοδήποτε σχετικό θέμα, γράφοντας στην παρακάτω διεύθυνση ή μπαίνοντας στο Κέντρο βοήθειάς μας.

Customer Support
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Or Yehuda 60250, Israel
http://www.myheritage.com