Κοινωνία του MyHeritage
Εδώ μπορείτε να βοηθήσετε άλλους χρήστες, ή να λάβετε βοήθεια. Τυπικά αιτήματα τα οποία περιλαμβάνουν μετάφραση εγγράφων και επιγραφές, αποκρυπτογράφηση χειρόγραφων σημειώσεων, εντοπισμό προγόνων και συγγενών, και τη γενικά γενεαλογικά ερωτήματα.
Πρόσφατα Αιτήματα:
Placeholder Image
How to find matches by people in my family tree
από David Marek
|
Jun 19, 2018
Is there any smart feature how to find same person in different part of family tree? Something smilar to Matches by people in Discoveries. It is r...
Άλλα
0
Request Image
Bonjour j'ai encore besoin de vous amis généalogistes. J'ai un acte de naissance à traduire . Il me semble que se sont des jumeaux , pourriez vo...
Μετάφραση: Από Γερμανικά Σε Γαλλικά
2
Placeholder Image
Cancel free trial
|
Jun 17, 2018
Been trying to cancel my free trial not the site keeps crashing
Άλλα
0
Request Image
Acte de Mariage
|
Jun 16, 2018
J'aimerais trouver une personne qui pourrait me traduire cet acte de mariage. En vous remerciant à l'avance. Cordialement. Bruno Guillot
Μετάφραση: Από Γερμανικά Σε Γαλλικά
2
Placeholder Image
Hi, I'm looking for my dad's cousins Barbara and Betsy Sturm, they may have different married names. They're from the Chicago, IL area but moved to...
Αναζήτηση Ατομων: ΗΠΑ
1
Placeholder Image
Sex
από
|
Jun 12, 2018
Any body call me I'm a single sexy free lots of money man 0447226674
Αναζήτηση Ατομων: Αυστραλία
0
Placeholder Image
Searching for any persons that have any blood ties to Wanda Jo Sledge. Might go under former married name of Merel or Rogers.
Αναζήτηση Ατομων: ΗΠΑ
1
Request Image
Je souhaiterais trouver une personne qui me traduise cet acte. Par avance un grand merci. Bruno.
Μετάφραση: Από Γερμανικά Σε Γαλλικά
2
Placeholder Image
The Schürch (Shirk/Sherk/Sherrick, etc.) Family Association of North America Reunion will be held July 27 and 28, 2018 at the Best Western Hotel Pl...
Άλλα
0
Request Image
Hallo! Wer kann unseren Übersetzungsversuch prüfen bzw. vervollständigen? Im Dokument ganz unten: "Den 19ten October der Schweinehirte in Heeslin...
Μετάφραση: Από Άγνωστο Σε Γερμανικά
2
Placeholder Image
Girbig
|
May 25, 2018
Girbig
Αναζήτηση Ατομων: Άγνωστο
1
Placeholder Image
Can't figure out what's going on. I submitted both mine and my husband's DNA. Under my matches my husband is listed first showing 'self' with almo...
Άλλα
1
Placeholder Image
Quién fué el padre de Julio César Olivares?
Αναζήτηση Ατομων: Χιλή
0
Request Image
Teil 4
Αποκρυπτογράφηση Χειρόγραφου: Γερμανικά
2
Request Image
Teil 3
Αποκρυπτογράφηση Χειρόγραφου: Γερμανικά
1