Το Έργο Ιδρυτής Πλυθυσμών

Έχουμε δημιουργήσει τις καλύτερες εθνοτικές εκτιμήσεις
Το έργο Ιδρυτής Πληθυσμών του MyHeritage είναι μοναδικό. Είναι το μεγαλύτερο του είδους που έχει διεξαχθεί ποτέ, με τη συμμετοχή πάνω από 5.000 συμμετεχόντων, οι οποίοι επιλέχθηκαν για το έργο αυτό από 92 εκατομμύρια μέλη του MyHeritage. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν βάσει των οικογενειακών δέντρων τους - εκείνοι με συνεπή κληρονομιά από την ίδια περιοχή ή εθνότητα για πολλές γενεές ήταν επιλέξιμοι να συμμετάσχουν.
Ανακαλύψτε την δική σας εθνική κληρονομιά