Πίσω

Πως εκτυπώνω ολόκληρο το οικογενειακό μου δέντρο σε μια σελίδα στο Family Tree Builder?

Εάν επεξεργάζεστε το δέντρο σας ηλεκτρονικά, πρέπει να είστε εδώ: Πως εκτυπώνω ολόκληρο το οικογενειακό μου δέντρο ηλεκτρονικά σε μια σελίδα?

Έχουμε ένα διάγραμμα Όλα-σε-ένα το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από το Family Tree Builder! Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο για τους Premium χρήστες.

Για να δείτε τι υπάρχει διαθέσιμο στο Family Tree Builder για τους Premium χρήστες, παρακαλούμε κάντε κλικ
εδώ.

Για τους μη Premium χρήστες, δεν υπάρχει καμιά απλή κατάσταση ή διάγραμμα που θα εκτυτυπώσει όλα τα άτομα του οικογενειακού δέντρου στο Family Tree Builder. Εάν δεν είστε ένας Premium χρήστης, η καλύτερη πρότασή μας θα ήταν να κάνετε κάτι παρεμφερές:

  1. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα των Προγόνων ή Απογόνων (Βεντάλια, Οριζόντια ή Κάθετα) για να δημιουργήσετε ένα οπτικό διάγραμμα για κάθε μεγάλο κλαδί του δέντρου. Μπορείτε να προσαρμόσετε το στυλ και το χρώμα του διαγράμματος.
  2. Αποθηκεύσετε το διάγραμμα σε μορφή PDF όταν τελειώσετε. Αυτό θα σας επιτρέψει καλύτερα τον έλεγχο των επιλογών εκτύπωσης. Παραδείγματος χάριν, εάν θέλετε να στείλετε τα διαγράμματα σε ένα κατάστημα εκτύπωσης για να τα τυπώσετε επαγγελματικά σε μεγάλου μεγέθους χαρτί θα είναι εύκολο να τα τυπώσετε σε μια σελίδα.
  3. Δημιουργία Καταστάσεων Βιβλίου για μεγάλα κλαδιά του δέντρου. Η Κατάσταση Βιβλίου σχεδιάζεται πολύ ωραία με τις φωτογραφίες του καθενός, περιλαμβάνει τις έμμεσα σχέσεις και πολλές άλλες διασκεδαστικές πληροφορίες.

Κατηγορίες: Family Tree Builder
Επίσης διαθέσιμα στο: