Πίσω

Πώς είμαι βέβαιος/-η για τη μυστικότητα των πληροφοριών μου στην οικογενειακή ιστοσελίδα;

Οι οικογενειακές ιστοσελίδες στο MyHeritage.gr προστατεύονται με ρυθμίσεις μυστικότητας, που αποτρέπουν τους επισκέπτες από το να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες των εν ζωή μελών της οικογένειας που ανήκουν στο οικογενειακό δέντρο, όπως τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

Σε περίπτωση που οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν σας αρκούν, τα ακόλουθα βήματα θα σας βοηθήσουν να κάνετε την ιστοσελίδα σας και το περιεχόμενό της πλήρως απόρρητα.

Κάντε το προφίλ σας στο MyHeritage.gr απόρρητο

Σύρετε το ποντίκι μέχρι το όνομά σας, που βρίσκεται στην επάνω, δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέξτε “Η μυστικότητά μου”.

My Privacy
Στο τμήμα “Οι προτιμήσεις των μελών μου” αφαιρέστε τα τικ και από τα έξι κουτάκια.

Click to view photo in full size

Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Κάντε την οικογενειακή σας ιστοσελίδα απόρρητη

Ενώ είστε στο τμήμα “Η μυστικότητά μου”, από τη λίστα όλων των ιστοσελίδων σας στα αριστερά της οθόνης, επιλέξτε εκείνη για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε το απόρρητο. Επιλέξτε “Πρόσβαση”.
Click to view photo in full size
Αφαιρέστε όλα τα τικ από τα κουτάκια σε αυτή τη σελίδα.

Εάν έχετε περισσότερες από μία οικογενειακές ιστοσελίδες και θα θέλατε να τις κάνετε όλες απόρρητες, μπορείτε να επιλέξετε το τελευταίο κουτάκι σε αυτή τη σελίδα “Να εφαρμοστούν οι παραπάνω ρυθμίσεις σε όλες τις οικογενειακές μου ιστοσελίδες”.

Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Κάντε το οικογειακό δέντρο και τις φωτογραφίες σας απόρρητα

Ενώ είστε στο τμήμα “Η μυστικότητά μου”, επιλέξτε “Περιεχόμενο”. Αφαιρέστε τα τικ από όλα τα κουτάκια σε αυτή τη σελίδα. Εάν έχετε περισσότερες από μία οικογενειακές ιστοσελίδες, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για καθεμία από αυτές.

Click to view photo in full size
Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Κατηγορίες: Για να ξεκινήσετε, Οικογενειακή ιστοσελίδα
Επίσης διαθέσιμα στο: