Πίσω

Αν έχω αναβαθμιστεί αλλά έχω μείνει από χώρο, τι μπορώ να κάνω;

Εάν έχετε αναβαθμίσει την οικογενειακή σας ιστοσελίδα, αλλά στη συνέχεια βλέπετε ότι έχει ξεμείνει από χώρο, μπορείτε να αναβαθμίσετε την οικογενειακή σας ιστοσελίδα στο επόμενο σχέδιο, και θα πρέπει μόνο να πληρώσετε την διαφορά μεταξύ των τιμών των σχεδίων. Η τιμή των αχρησιμοποίητων μηνών του πρώτου σχεδίου θα αφαιρεθούν αυτόματα από την τιμή του νέου σχεδίου.

Κατηγορίες: Προγράμματα συνδρομής
Επίσης διαθέσιμα στο: