Πίσω

Γιατί δεν μπορώ να προσθέσω ένα αδερφό σε κάποιον στο δέντρο του Δημιουργού Οικογενειακού Δέντρου;

Σημειώστε ότι για να προσθέσετε έναν αδερφό σε ένα άτομο στο δέντρο σας στον Δημιουργό Οικογενειακού Δέντρου, θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε τον γονέα του ατόμου. Δεν μπορείτε να προσθέσετε τα αδέλφια χωρίς γονεά.

Κατηγορίες: Family Tree Builder
Επίσης διαθέσιμα στο: