Πίσω

Είναι το MyHeritage δωρεάν;

Oικογενειακές ιστοσελίδες – η πρώτη πλατφόρμα για οικογενειακές και κοινοτικές Ιστοσελίδες βασίζεται σε συνδρομές. Τα βασικά πλάνα είναι δωρεάν. Η αναβάθμιση σε Premium απαιτεί συνδρομή, η οποία έχει ετήσια χρέωση. Μπορείτε να επιλέξετε το πλάνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και να το αναβαθμίσετε ανά πάσα στιγμή. Family Tree Builder – μπορείτε να κατεβάσετε

Πώς μπορώ να διερευνή σω την οικογενει ακή μου ιστορία;

Μπορείτε να διερευνήσετε την οικογενειακή σας ιστορία χρησιμοποιώντας το Myheritage.com με τις ακόλουθες μεθόδους. 1. Χρησιμοποιήστε την δική μας εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης γενεαλογίας Myheritage.com Research, που βρίσκεται here. Αξιοποιεί (εκμεταλλεύεται) μια μοναδική προσέγγιση: κάθε αναζήτηση που γίνεται εκεί, θα απευθυνθεί (θα εφαρμοσθεί) σε 1500 διαφορετικές γενεαλογικές βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδων (συμπεριλαμβανομένου του Myheritage.com) και θα