Πίσω

Πώς μπορώ να μεταφέρω με ασφάλεια το Family Tree Builder δέντρο μου από ένα υπολογιστή σε έναν άλλο?

Για να μεταφέρετε το Family Tree Builder Δέντρο σας από ένα υπολογιστή σε έναν άλλο: Κατ’ αρχήν, αποθηκεύστε το οικογενειακό σας δέντρο από το Family Tree Builder σε ένα αποσπώμενο μέσο (USB). Ο καλύτερος τρόπος για εφεδρικά αντίγραφα του οικογενειακού σας δέντρου είναι να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εφεδρικά Αντίγραφα του Family Tree Builder στο Αρχεία

Μπορώ να βάλω το αρχείο του οικογενεια κού μου δένδρου σε ένα CD;

Προκειμένου να βάλλετε τον Επεξεργαστή Οικογενειακού Δένδρου σε CD (ή σε οποιαδήποτε αφαιρούμενα μέσα) παρακαλώ ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες: Πρώτα ανοίξτε το πρόγραμμα στον Επεξεργαστή Οικογενειακού Δένδρου και πατήστε στο Αρχείο-> Αντίγραφο Προγράμματος. Αυτό θα σώσει ένα μοναδικό (απλό) αρχείο το οποίο περιλαμβάνει το οικογενειακό σας δένδρο και όλες τις φωτογραφίες του και τα έγγραφα.