Πίσω

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τον επεξεργαστή του ηλεκτρονικού οικογενειακού δέντρου?

Εάν επεξεργάζεστε το δένδρο σας στον Family Tree Builder, θα πρέπει να είστε εδώ:  Πώς μπορώ να επεξεργαστώ τις πληροφορίες κάποιου στο Family Tree Builder; Ας δούμε τα βασικά σημεία για την δημιουργία του οικογενειακού σας δέντρου ηλεκτρονικά: Χρησιμοποιείστε το μενού Βοήθειας οποτεδήποτε έχετε κάποια ερώτηση πώς θα εκτελέσετε μια ιδιαίτερη ενέργεια στο δέντρο. Η Λίστα Εμφάνισης στα αριστερά εμφανίζει

Πώς μπορώ να προσθέσω έναν νέο τύπο γεγονότος στο οικογενειακό μου δέντρο στο διαδίκτυο;

Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα γεγονός για κάποιο άτομο στο οικογενειακό δέντρο, αλλά κανένας από τους υπάρχοντες τύπους γεγονότων δεν ταιριάζει στο γεγονός αυτό, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο γεγονότος της επιλογής σας. Το να δημιουργήσετε έναν νέο τύπο γεγονότος είναι εύκολο. Βρείτε το άτομο για το οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα γεγονός. Κάντε