Πίσω

Μπορώ να ενοποιήσω τα αποτελέσματα της Έξυπνης Ταύτισης μου από μια άλλη ιστοσελίδα?

Η τεχνολογία Έξυπνης Ταύτισης του MyHeritage συγκρίνει συνεχώς τα νέα οικογενειακά δέντρα με την βάση δεδομένων περισσοτέρων από 800 εκατομμύριων προφίλ στο MyHeritage.com, για να βρει ταυτίσεις και να ανακαλύψει χαμένους οικογενειακούς δεσμούς. Τώρα, τα μέλη μπορούν να εργάζονται μαζί για να ενοποιούν εύκολα τις πληροφορίες που επικαλύπτουν τα δέντρα τους μέσω του χαρακτηριστικού της

Τι είναι οι Εξυπνες Ταυτίσεις;

Οι Έξυπνες Ταυτίσεις είναι μια ειδική γενεαλογική τεχνολογία που αναπτύχθηκε από το λογισμικό του Pearl Street και προόδευσε περεταίρω από το Myheritage, για να συνδέει οικογενειακά δένδρα. Εργάζεται συγκρίνοντας, πολύ έξυπνα, εκατομμύρια από ονόματα, γεγονότα και συγγένειες. Όταν δύο οικογενειακά δένδρα έχουν συνδεθεί, οι δύο κάτοχοι τους ειδοποιούνται και επωφελούνται από την ευκαιρία να συνεργαστούν