$59‎
$79‎
2.114
Γεωγραφικές περιοχές
Καταπλήξτε τον εαυτό σας
Αποκαλύψτε την εθνοτική σας καταγωγή και βρείτε νέους συγγενείς με την απλή μας εξέταση DNA.
Μόνο$59‎
$79‎
Οι υψηλότερες τεχνολογικές προδιαγραφές συναντούν την πιο οικονομική τιμή στην αγορά.
Το DNA αποκαλύπτει την μοναδική σας κληρονομιά — τις εθνικές ομάδες και τις γεωγραφικές περιοχές απ όπου προέρχεστε.
Βρείτε νέους συγγενείς που δεν γνωρίζατε ποτέ την ύπαρξη τους μέσω του κοινού σας DNA.