Ταυτίσεις DNA

Βρείτε συγγενείς που δεν γνωρίζατε οτι υπάρχουν

Συνδεθείτε με νεο-ανακαλυφθείσα οικογένεια

Η ταύτιση DNA είναι ένα δυνατό χαρακτηριστικό που χρησιμοποιεί το DNA σας για να σας βοηθήσει να βρείτε συγγενείς. Η τεχνολογία μας συγκρίνει δεδομένα του DNA σας, με τα δεδομένα του DNA άλλων, και προσδιορίζει κοινές γενετικές αλληλουχίες που υποδεικνύουν μια πιθανή οικογενειακή σχέση. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό του DNA που έχετε κοινό με ένα άλλο πρόσωπο, τόσο στενότερη είναι η πιθανή σας συγγένεια.

Όταν εξετάσετε το DNA σας στο MyHeritage, είστε επιλέξιμοι για να λάβετε ταυτίσεις DNA με άλλους που έχουν εξεταστεί στο MyHeritage, καθώς και εκείνους που έχουν εξεταστεί σε άλλες υπηρεσίες. Επιτρέπουμε στους χρήστες όλων των μεγάλων παρόχων εξετάσεων να φορτώσουν τα αποτελέσματα του DNA τους στο MyHeritage, διευρύνοντας το πεδίο ταυτίσεων σας και καθιστώντας το δυνατό να συναντήσετε ακόμα περισσότερους νέους συγγενείς.
Μάθετε περισσότερα
Βρείτε συγγενείς που δεν γνωρίζατε οτι υπάρχουν