από τη Βαλτική εθνότητα - κυριότερες χώρες
Η από τη Βαλτική εθνότητα είναι κοινή στις παρακάτω χώρες, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης εθνότητας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA με από τη Βαλτική εθνότητα σε αυτή τη χώρα.
Εμφάνιση όλων των χωρών
από τη Βαλτική εθνότητα
Οι χώρες της Βαλτικής έχουν γνωρίσει πολλούς ηγεμόνες, καθώς έχουν κατακτηθεί από γειτονικούς λαούς πολλές φορές, ωστόσο η βαλτική εθνοτική ομάδα είναι Ινδο-Ευρωπαϊκή από εθνο-γλωσσική άποψη. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι των χωρών αυτών, που λέγονται Balts στα αγγλικά, ονομάζονται «Baltai» στη λιθουανική και «Balti» στη λετονική γλώσσα. Ο όρος «Βαλτική» αρχικά αναφερόταν στην ομώνυμη θάλασσα, ενώ «Βαλτία» θεωρείται ότι ήταν το όνομα ενός νησιού που βρισκόταν εκεί. Πολλές μικρές εθνοτικές ομάδες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων ομάδων βαλτικής καταγωγής, τελικά συγχωνεύθηκαν σε μεγαλύτερες ομάδες, όπως οι Πρώσοι και τα σημερινά κράτη της Βαλτικής που θεωρούνται απόγονοί τους: Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία.