Φιλανδοί εθνότητα - κυριότερες χώρες
Η Φιλανδοί εθνότητα είναι κοινή στις παρακάτω χώρες, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης εθνότητας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA με Φιλανδοί εθνότητα σε αυτή τη χώρα.
Εμφάνιση όλων των χωρών
Φιλανδοί εθνότητα
Η Φινλανδία και η Δυτική Ρωσία χαρακτηρίζονται από τις συνδυασμένες επιρροές των Σκανδιναβικών και Σλαβικών πολιτισμών, αν και η Φινλανδική γλώσσα δεν είναι παρόμοια ούτε με τις Σκανδιναβικές γλώσσες ούτε με τη Ρωσική γλώσσα και συνδέεται στενότερα με την Ουγγρική. Υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί εθνοτικών Φιλανδών στη γειτονική Δυτική Ρωσία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και - μετά από ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης γύρω στις αρχές του 20ού αιώνα - στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία. Οι Φιλανδοί και οι Δυτικοί Ρώσοι έχουν μεταδώσει ένα στοιχείο του πολιτισμού τους σε όλο τον κόσμο: τη σάουνα. Οι σάουνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη Φινλανδική και Δυτική Ρωσική ψυχαγωγική κουλτούρα, τον οικογενειακό χρόνο και ακόμη και την επιχειρηματική εθιμοτυπία.