Τρινιντάντ και Τομπάγκο - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Τρινιντάντ και Τομπάγκο, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Τρινιντάντ και Τομπάγκο που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων