Ουρουγουάη - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Ουρουγουάη, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Ουρουγουάη που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων