Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε το Family Tree Builder. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω γρήγορα βήματα για να ρυθμίσετε το λογισμικό σας:
Το κατέβασμα θα ξεκινήσει σε λίγο? Εάν όχι, ξανα-ξεκινήστε το κατέβασμα.
Βήμα 1
Βρείτε το αρχείο εγκαταστάτη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε
- - - - - - - - - - - - - - -
Βήμα 2
Κάντε κλικ στο πλήκτρο 'Ναι' ή 'Τρέξε' και εξουσιοδοτήστε τον εγκαταστάτη στις ερωτήσεις ασφαλείας
- - - - - - - - - - - - - - -
Βήμα 3
Τρέξτε το Family Tree Builder και ξεκινήστε να χτίζετε το οικογενειακό σας δέντρο