Στρατός
ΝΕΟ
Αλλαγή κατηγορίας ή συλλογής
Όνομα
Γέννηση
Στρατός
Προσθέστε στοιχεία
Κατοικία
Λέξεις κλειδιά
Περισσότερα
Ταύτιση όρων με ακρίβεια
Καθαρισμός φόρμας
Αναζήτηση σε Στρατός
Όνομα
Γέννηση
Στρατός
Προσθέστε στοιχεία
Κατοικία
Λέξεις κλειδιά
Περισσότερα
Καθαρισμός φόρμας
CollectionCategoryDescriptionImage
Στρατός
Οι περισσότεροι από μας μπορεί να διεκδικήσουν τουλάχιστον το ένα συγγενή ή πρόγονο που έχει υπηρετήσει στο στρατό. Τα στρατιωτικά μητρώα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τους άνδρες και τις γυναίκες οι οποίοι υπηρέτησαν και συχνά επίσης και τις οικογένειές τους. <br><br> Τα στρατιωτικά αρχεία μπορεί να παρέχουν ημερομηνίες γέννησης και θανάτου, ονόματα και διευθύνσεις των μελών της οικογένειας, και στοιχεία της θητείας ενός ατόμου. Η αναζήτηση μέσω ενός ευρέος φάσματος στρατιωτικών αρχείων καθώς επίσης και στρατιωτικών ιστοριών για να μάθετε περισσότερα για τον πρόγονό σας και το πολιτικό κλίμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εξασφαλίζουμε εξερευνήσιμες βάσεις δεδομένων από τη Βόρεια Αμερική και από όλο τον κόσμο.