Αυστρία - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Αυστρία, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Αυστρία που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων