Βερμούδες - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Βερμούδες, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Βερμούδες που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων