Καναδάς - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Καναδάς, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Καναδάς που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων