Δομινικανή Δημοκρατία - top ethnicities
These are the most common ethnicities in Δομινικανή Δημοκρατία, according to MyHeritage DNA users' data.
Select another country
The percentages represent the portion of MyHeritage DNA users in Δομινικανή Δημοκρατία who have that ethnicity.
Show all ethnicities