Νότιος Αφρική - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Νότιος Αφρική, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Νότιος Αφρική που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων