Ισπανία - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Ισπανία, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Ισπανία που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων