Βενεζουέλα - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Βενεζουέλα, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Βενεζουέλα που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων