Κυβέρνηση, Γη, Δικαστήριο & Αποφάσεις
ΝΕΟ
Αλλαγή κατηγορίας ή συλλογής
Όνομα
Γέννηση
Προσθέστε στοιχεία
Λέξεις κλειδιά
Περισσότερα
Ταύτιση όρων με ακρίβεια
Καθαρισμός φόρμας
Αναζήτηση σε Κυβέρνηση, Γη, Δικαστήριο & Αποφάσεις
Όνομα
Γέννηση
Προσθέστε στοιχεία
Λέξεις κλειδιά
Περισσότερα
Καθαρισμός φόρμας
CollectionCategoryDescriptionImage
Κυβέρνηση, Γη, Δικαστήριο & Αποφάσεις
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει έγγραφα νομικά, κυβερνητικά, γης και δικαστικά, συμπεριλαμβανομένων των διαθηκών, τα οποία μπορεί να προσθέσουν σημαντικά στοιχεία για την οικογένειά σας. Τα δικαστικά μητρώα και τα μητρώα γης μπορεί να περιέχουν ονόματα και διευθύνσεις των μελών της οικογένειας και πληροφορίες για ιδιοκτησία. Τα φορολογικά μητρώα περιλαμβάνουν τυπικά πληροφορίες για τα φορολογήσιμα στοιχεία που αγόρασαν οι πρόγονοί σας. <br><br>