Κληροδοτήματα & Διαθήκες
ΝΕΟ
Αλλαγή κατηγορίας ή συλλογής
Όνομα
Γέννηση
Θάνατος / Διαθήκη
Προσθέστε στοιχεία
Κατοικία
Λέξεις κλειδιά
Περισσότερα
Ταύτιση όρων με ακρίβεια
Καθαρισμός φόρμας
Αναζήτηση σε Κληροδοτήματα & Διαθήκες
Όνομα
Γέννηση
Θάνατος / Διαθήκη
Προσθέστε στοιχεία
Κατοικία
Λέξεις κλειδιά
Περισσότερα
Καθαρισμός φόρμας
CollectionCategoryDescriptionImage
Κληροδοτήματα & Διαθήκες
Οι διαθήκες και οι επικυρώσεις τυπικά περιλαμβάνουν ονόματα οικογενειακών μελών, μάρτυρες, εκτελεστές. Θα βρείτε επίσης ημερομηνίες και τόπους θανάτου, κατοικία και από όταν και όπου συντάχθηκαν οι διαθήκες. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει γενικά τα ευρετήρια των αρχείων, τα οποία μπορούν να βρεθούν στο τοπικό δικαστήριο, στο πολιτειακό αρχείο ή στις γενεαλογικές και ιστορικές κοινωνίες. <br><br>