Κολομβία - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Κολομβία, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Κολομβία που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων