Κόστα Ρίκα - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Κόστα Ρίκα, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Κόστα Ρίκα που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων