Χάρτες
ΝΕΟ
Αλλαγή κατηγορίας ή συλλογής
Όνομα
Γέννηση
Προσθέστε στοιχεία
Λέξεις κλειδιά
Περισσότερα
Ταύτιση όρων με ακρίβεια
Καθαρισμός φόρμας
Αναζήτηση σε Χάρτες
Όνομα
Γέννηση
Προσθέστε στοιχεία
Λέξεις κλειδιά
Περισσότερα
Καθαρισμός φόρμας
CollectionCategoryDescriptionImage
Χάρτες
Οι ιστορικοί χάρτες είναι μια μεγάλη πηγή γνώσης εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για ένα ιδιαίτερο τόπο σε έναν συγκεκριμένο χρόνο. Εντούτοις, μερικοί χάρτες περιλαμβάνουν τα ονόματα των ανθρώπων που ήταν κύριοι γης, οι οποίοι θα μπορούσαν ακόμη να είναι πρόγονοί σας. <br><br> Χρησιμοποιήστε τις συλλογές της κατηγορίας αυτής για να εντοπίσετε που ακριβώς έζησαν οι πρόγονοί σας και ρίξτε λίγο φως στις γειτονικές και στις τριγύρω περιοχές. Χρησιμοποιώντας χάρτες από κοινού με άλλες πηγές όπως τα μητρώα απογραφής, πιθανόν θα βοηθούσε για να εντοπίσετε μερικά από εκείνα τα "αγνοούμενα άτομα" στο οικογενειακό δέντρο σας.