Μεγάλη Βρετανία - κύριες εθνότητες
Αυτές είναι οι πιο κοινές εθνότητες στην Μεγάλη Βρετανία, βάσει των δεδομένων των χρηστών του MyHeritage DNA.
Επιλογή άλλης χώρας
Τα ποσοστά αντιστοιχούν στον αριθμό των χρηστών του MyHeritage DNA στη Μεγάλη Βρετανία που έχουν αυτή την εθνότητα.
Εμφάνιση όλων των εθνοτήτων